"İşte, bu zâtın her söylediği sözü, etrafındaki bütün aklı başında olanlar, 'Evet, evet, doğrudur.' derler, tasdik ederler." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, bu zâtın her söylediği sözü, etrafındaki bütün aklı başında olanlar, 'Evet, evet, doğrudur.' derler, tasdik ederler. Belki şu memlekette dağlar, ağaçlar, bütün memleketleri ışıklandıran büyük nur lâmbası, (HAŞİYE 3) o zâtın işaret ve emirlerine baş eğmesiyle 'Evet, evet, her dediğin doğrudur.' derler."

"HAŞİYE 3: Büyük bir nur lâmbası, güneştir ki, arzın şarktan geri dönmesiyle yeniden güneşin görünmesi, kucağında Peygamberin (a.s.m.) yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam-ı Ali (r.a.) o mucizeye binaen ikindi namazını edâen kılmış."(1)

Peygamber Efendimizin (asm.) hak bir peygamber olduğuna ve davasının doğruluğuna bütün kâinat şahitlik ediyor. Bu şahitlik, ekseri olarak her nevde ve her türde gösterdiği mu’cizeler vasıtası ile oluyor.

Mesela, bir kurt kendi türü namına Peygamber Efendimizin (asm) peygamberliğine şahitlik ediyor. Bir ağaç kendi türü namına ona itaat ederek, onun nübüvvetini ilan ediyor.

Aynı şekilde güneş de ona itaat ederek, kendi sistemi namına onun peygamberliğini kabul edip, semavat adına ilanda bulunuyor. Güneşin ona hangi mu’cize ile itaat ettiğini Üstad Hazretleri yukarıdaki haşiyede bildiriyor...

Not: Konun tahlili için bakınız: Prof. Dr. İbrahim Canan, Hadis külliyatı Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi, 31. (1131).

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...