"İşte, bu zatın her söylediği sözü, etrafındaki bütün aklı başında olanlar, 'Evet, evet, doğrudur.' derler, tasdik ederler." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, bu zatın her söylediği sözü, etrafındaki bütün aklı başında olanlar, 'Evet, evet, doğrudur.' derler, tasdik ederler. Belki şu memlekette dağlar, ağaçlar, bütün memleketleri ışıklandıran büyük nur lambası,(HAŞİYE 3) o zatın işaret ve emirlerine baş eğmesiyle 'Evet, evet, her dediğin doğrudur.' derler."

"HAŞİYE 3: Büyük bir nur lambası, güneştir ki, arzın şarktan geri dönmesiyle yeniden güneşin görünmesi, kucağında Peygamberin (a.s.m.) yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam-ı Ali (r.a.) o mucizeye binaen ikindi namazını edâen kılmış."(1)

Peygamber Efendimizin (asm.) hak bir peygamber olduğuna ve davasının doğruluğuna bütün kâinat şahitlik ediyor. Bu şahitlik, ekseri olarak her nevde ve her türde gösterdiği mucizeler vasıtası ile oluyor.

Mesela, bir kurt kendi türü namına Peygamber Efendimizin (asm) peygamberliğine şahitlik ediyor. Bir ağaç kendi türü namına ona itaat ederek, onun nübüvvetini ilan ediyor.

Aynı şekilde Güneş de ona itaat ederek, kendi sistemi namına onun peygamberliğini kabul edip, semavat adına ilanda bulunuyor. Güneş'in ona hangi mucize ile itaat ettiğini Üstad Hazretleri yukarıdaki haşiyede bildiriyor...

Not: Konun tahlili için bakınız: Prof. Dr. İbrahim Canan, Hadis külliyatı Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi, 31. (1131).

1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...