"Şu cezireye çıktık. Bak, pek büyük bir içtima var. Şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi, mühim ihtifal görünüyor." Burayı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gel, ey arkadaş! Şimdi sana, geçmiş olan on burhan kuvvetinde kati bir burhan daha göstereceğim. Gel, bir gemiye bineceğiz;(HAŞİYE-1) şu uzakta bir cezire var, oraya gideceğiz. Çünkü bu tılsımlı âlemin anahtarları orada olacak. Hem herkes o cezireye bakıyor, oradan bir şeyler bekliyor, oradan emir alıyorlar."

"İşte, bak, gidiyoruz. Şimdi şu cezireye çıktık. Bak, pek büyük bir içtima var. Şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi, mühim ihtifal görünüyor. İyi dikkat et. Bu cemiyet-i azîmenin bir reisi var. Gel, daha yakın gideceğiz. O reisi tanımalıyız."

"(HAŞİYE-1): Gemi tarihe ve cezire ise Asr-ı Saadete işarettir. Şu asrın zulümatlı sahilinde mimsiz medeniyetin giydirdiği libastan soyunup, zamanın denizine girip, tarih ve siyer sefinesine binip, Asr-ı Saadet ceziresine ve Ceziretü’l-Arab meydanına çıkıp, Fahr-i Âlemi (a.s.m.) iş başında ziyaret etmekle biliriz ki, o zat o kadar parlak bir burhan-ı tevhiddir ki, zeminin baştan başa yüzünü ve zamanın geçmiş ve gelecek iki yüzünü ışıklandırmış, küfür ve dalâlet zulümâtını dağıtmıştır."(1)

Üstadımız haşiyede temsilde geçen tabirleri izah ediyor. Gemi, insanlık tarihine işaret ediyor. Cezire, Arabistan yarımadasına, Asr-ı saadet ise Peygamber Efendimiz (asm) ile sahabe dönemine işaret ediyor.

İnsanlık tarihinde tevhid ve imanın en parlak bir şekilde tezahür ettiği asır, Asr-ı saadet'tir. Ve en mümtaz, en üstün, en faziletli ümmet de sahabelerdir. Peygamberler hariç hiçbir devrin iman edenleri sahabeye yetişemiyorlar. “Şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi” cümlesi de bu hakikate işaret ediyor. Temsildeki içtima yani toplanma ibaresi sahabenin Peygamber Efendimizin (asm.) davetine icabet ederek, onun arkasında imanla, sadakatle ve ihlasla durduklarına işarettir.

“Bu cemiyet-i azîmenin bir reisi var. Gel, daha yakın gideceğiz. O reisi tanımalıyız.” Bu cümledeki “cemiyet-i azime” sahabeler, bu büyük cemiyetin reisi de Resul-i Ekrem Efendimiz (asm).

1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, On Birinci Burhan.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...