Resul-ü Kibriya’nın taşıdığı bin nişanın hazine-i hassaya mahsus olması, ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretlerinin beyan ettiği gibi,

“Zira keramet, mucize gibi, Allah'ın fiilidir.”(1)

Peygambelerin mucizeleri, insanların onların nübüvvetini tasdik etmeleri için İlahi bir ihsan, hidâyete ermelerine de bir kolaylıktır.

“Hazine-i hassa” ifadesi bir yönüyle mucizenin tarifi mahiyetindedir. Bilindiği gibi mucize insanların yapmaktan âciz oldukları fevkalade hâdiselerdir. Bunlar Allah’ın kudretine hastır ve öylece ortaya çıkarlar.

Hazineden herkese farklı nimetler dağıtılması gibi, ilahi hazineden de her peygambere ayrı mucizeler ihsan edilmiştir. Bu mucizeler bir yönüyle peygamberlere bir ihsan, diğer yönüyle de ümmetlerine bir irşattır.

Mucize ihsanına en çok mazhar olan, Habib-i Kibriya Efendimiz’dir. (asm). Hz. Musa (as.) gibi kitap sahibi bir büyük peygamberin meşhur olan mucizelerinin sayısı dokuz iken, Allah Resulü (asm.) bin kadar mucizeye mahzar olmuştur. Bunların her birisi bir nişan olarak onun nübüvvetini ilan etmektedir.

1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...