"Değil yalnız insanlar dinliyor; belki hayvanlar da, hattâ bak, dağlar da onun getirdiği emirlerini dinliyorlar ki, yerlerinden kımıldanıyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam alimleri, Peygamber Efendimizin (asm) bine yakın mucizesini, senet ve ravileri ile beraber eserlerinde kati olarak ispat edip beyan etmişler. Risale-i Nurlarda Mucizat-ı Ahmediye isminde olan On Dokuzuncu Mektup'ta, bu mucizelerin üç yüze yakını yazılmıştır. Üstad burada bu risaleye atıfta bulunuyor.

Hayvanların, bitkilerin, cansızların, Peygamber Efendimize (asm) itaat edip, O'nu dinlemesi mucize yönü iledir. Mesela; Peygamber Efendimiz (asm) ağacı çağırdığı zaman, mucize eseri olarak ağaç yerinden sökülüp, salına salına Peygamber Efendimiz (asm)'in hem emrine itaat ediyor, hem de davasına şahitlik ediyor. Kurt onun peygamber olduğunu açık bir dille ilan ediyor. Eline aldığı taşlar Allah’ı zikrediyor. Bunlar gibi bine yakın mucizelerden üç yüz adedi Mektubat adlı eserin, On Dokuzuncu Mektub'unda detaylı bir şekilde anlatılıyor. Oraya bakılırsa daha kapsamlı bilgiye ulaşılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...