İkinci Makam, Birinci Lem'a

İçerikler


 1. "Tevhid iki kısımdır. Mesela, nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zatın mütenevvi malları gelse, iki çeşitle onun malı olduğu bilinir. Biri; icmâlî, âmiyânedir..." İzah eder misiniz?

 2. Taklidî ve tahkiki iman ne demektir?

 3. Tahkikî iman sahibi olmayı detaylı olarak anlatır mısınız?

 4. İman konusunda sıkıntılar yaşayan ve inandığından şüphe duyan bir insan, ne yapmalıdır?

 5. "O memurlar, o vasıtalar kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar içindir." Sebepler bunu nasıl izhar ediyor?

 6. Sebeplerin perde olup işi kudret-i Samedaniyenin icra etmesini ve her işin bir mülk bir de melekût cihetinin olduğunu; aynanın parlak ve mülevven yüzleri ile birlikte izah eder misiniz?

 7. "Çünkü kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor." Sebepler hakkındaki bu cümleye misal verir misiniz?

 8. "Hazret-i Azrail Aleyhisselam, Cenab-ı Hakka demiş... Cenab-ı Hak, lisan-ı hikmetle ona demiş:.." Bu konuşmanın mahiyeti nasıldır?

 9. Güzel şeyleri Allah'tan değil sebeplerden bilmek küfür iken, ölüm gibi bir şeyi Allah'tan bilmeyip, şikâyeti sebeplere, hastalıklara yapmak nasıl küfür olmuyor?

 10. "Hazret-i Azrail dahi bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı hâlâta merci olmak için, o memuriyete bir nazır ve kudret-i İlahiyeye bir perdedir." açar mısınız?

 11. "Evet, izzet ve azamet ister ki, esbap perdedâr-ı dest-i kudret ola aklın nazarında; tevhid ve celal ister ki, esbap ellerini çeksinler tesir-i hakikiden." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...