"O memurlar, o vasıtalar kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar içindir." Sebepler bunu nasıl izhar ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın yaratılması ve hayatının devamı için Allah’ın bir emri kâfidir. Ama hayatın vücut bulması için bütün kâinatı bir ordu gibi sevk etmesi, onun azamet ve haşmetini gösterir.

Sayısız yıldızları sapan taşı gibi çevirmesi, Güneşi lamba yapması, dünyayı döndürüp mevsimleri değiştirmesi, baharda ölmüş arzı diriltmesi gibi büyük ve harika işler Rabbimizin azamet ve haşmetini göstermektedir.

Her şey sebepsiz ve bir anda yaratılsaydı Allah’ın birçok ismi tecelli etmezdi. Mesela, bütün çekikdekler, bütün yumurtalar ve tohumlar Fettah ismiyle açılmakta ve onlardan nice mucize eserler yine safhalar halinde yaratılmaktadır. Her şey bir anda yaratılsaydı, mesela, koyun yaratılırdı ama kuzular yaratılmazdı. Örnekleri artırabiliriz.

Allah’ın iki farklı yaratma tarzı vardır; birisi ibda diğeri inşadır.

İbda ile yaratmak, def’î ve ani bir şekilde her şeyin sebepsiz ve müddetsiz yoktan var edilmesidir. Bu tarz yaratma, daha çok eşyanın ilk olarak yoktan var edilmesidir. Ya da eşyaya kaynaklık eden temel maddelerin yoktan ihdasıdır.

Diğer taraftan, ruhlar ibda ile yaratılırlar, bedenler ise inşa ile yaratılırlar.

İnşa ile yaratmak ise, eşyanın zaman ve müddet içinde sebeplerin eli ile yaratılmasıdır. Bu tarz yaratmada eşyanın bir ilk noktadan alınarak safhalar halinde terbiye edilmesi ve son haline getirilmesi esastır; çekirdeğin ağaç, nutfenin insan olması gibi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...