Taklidî ve tahkiki iman ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İman için taklidî ve tahkikî iman şeklinde bir tasnif yapılır. Birincisinde muhite ve telkine dayalı ve taklit esası üzere kurulmuş bir imandır.

İkincisi ise, kendi nefsini ve kâinatı ilim ve hikmet nazarıyla tefekkür etmenin neticesi olarak, kalpte hasıl olan ve hiçbir şüphe ve tereddüt eseri kalmayan, hiçbir vesvese yahut batıl fikirle sarsılmayacak kadar kuvvetli olan imandır. Böyle bir iman sahibi, Allah’ın “her şeyin üstündeki sikke-i kudretini, hâtem-rububiyetini ve nakş-ı kalemini” görür.

"Evet, tam münevverü'l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki, onu korkutmaz. Belki, harika bir kudret-i Samedâniyeyi lezzetli bir hayretle seyredecek."(1)

Üstad Hazretleri imanın ne kadar büyük bir kuvvet olduğunu şöyle ifade etmektedir:

“İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî îmanı elde eden adam, kâinâta meydan okuyabilir ve îmanın kuvvetine göre, hâdisatın tazyikatından kurtulabilir.”(2)

Kâinâta meydan okumak, “varlık âlemindeki her şeyi Allah’ın emrinde bilmek ve o izin vermedikçe hiçbir şeyin ona zarar veremeyeceğine kesin olarak inanmak” demektir. Bu hakikat, eşya için olduğu gibi hâdiseler için de geçerlidir...

İman ne kadar kuvvetli ise, musibet ve belalar o kadar az tesir eder ya da hiç tesir etmez. Bir de iman kuvvetli olduğu halde vehim ve şüphelere düşmek vardır ki, bu ekseri ilimsizlikten ileri gelir. Üstad'ın ifadesi ile ilim evhamı defeder, cehalet ise davet eder. Demek imanın kuvveti de bazen vehimlere set çekemeyebiliyor. Bu bakımdan, Risale-i Nurları, çok okumak ve iyi anlamak için de mütalaa etmek gerekir. Bu hem evham bulutlarını dağıtır hem de imanı kuvvetlendirir.

Allah’a tahkiki bir surette iman eden bir insan, kendi varlığını ve çevresindeki eşyayı ilahi isimlerin tecellileri olarak görür. Onun için artık her mahluk bir tefekkür hazinesi, her nimet bir şükür davetçisidir. Kalbi imanla nurlanan bu bahtiyar insanın bütün his dünyası da Kur’an ahlakıyla nurlanır. Güzel ahlakın her bir şubesinden ayrı bir nur alır, ayrı bir zevk duyar.

İlave bilgi için tıklayınız

- Tahkiki iman sahibi olmayı detaylı olarak anlatır mısınız?

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Üçüncü Söz.

2) bk. age., Yirmi Üçüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...