Block title
Block content

İkinci Makam, Üçüncü Lem'a

İçerikler


  1. "Güya o zîhayat bütün kâinattan gayet hassas mizanlarla süzülmüş bir katredir. Demek, şu zîhayatı halketmek ve ona Rab olmak, bütün kâinatı kabza-i tasarrufunda tutmak lâzım gelir." İzah eder misiniz?

  2. "O zîhayat, meselâ şu insan, âdeta kâinatın bir misâl-i musağğarı, şecere-i hilkatin bir semeresi ve şu âlemin bir çekirdeği gibi ki, envâ-ı âlemin ekser numunelerini câmidir." cümlesini örneklerle açıklar mısınız?

  3. "Bak şu kâinat-ı seyyâlede, şu mevcudât-ı seyyârede cevelân eden zîhayatlara..." cümlesinde geçen terkipleri açıklar mısınız?

  4. "Bal arısını ekser eşyaya bir nevi küçük fihriste yapmak" nasıl olur, bir temsil ile açıklar mısınız?

  5. "İşte, zîhayat üstünde olan pek çok hâtem-i Rabbânîden birtek hâtem böyle nurunu gösterse ve onun âyâtını şöyle okuttursa; acaba birden bütün o hâtemlere bakabilsen, görebilsen, سُبْحَانَ مَنِ اخْتَفٰى بِشِدَّةِ ظُهُورِهِ demeyecek misin?" İzah?

  6. "Kalb-i beşerde şu âlem-i kebirin safahâtında tecellî ve ihâta eden bütün esmânın âsârını göstermek." ifadesini açıklar mısınız? İnsan kalbi bütün esmaya nasıl mazhar oluyor?

  7. "Bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i hâfıza-i insaniyede bir kütüphane kadar yazı yazdırmak ve bütün hâdisât-ı kevniyenin mufassal fihristesini o kuvvecikte derc etmek,.." izah eder misiniz?

  8. "Bir sahifede, meselâ insanda şu kitab-ı kâinatın ekser meselelerini yazmak,.." ifadesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...