İkinci Makam, Üçüncü Lem'a

İçerikler


  1. "Bak şu kâinat-ı seyyalede, şu mevcudat-ı seyyarede cevelan eden zihayatlara..." cümlesinde geçen terkipleri açıklar mısınız?

  2. "O zihayat, mesela şu insan, âdeta kâinatın bir misal-i musağğarı, şecere-i hilkatin bir semeresi ve şu âlemin bir çekirdeği gibi ki, enva-ı âlemin ekser numunelerini camidir." cümlesini misallerle açıklar mısınız?

  3. "Güya o zihayat bütün kâinattan gayet hassas mizanlarla süzülmüş bir katredir. Demek, şu zihayatı halk etmek ve ona Rab olmak, bütün kâinatı kabza-i tasarrufunda tutmak lazım gelir." İzah eder misiniz?

  4. "Bal arısını ekser eşyaya bir nevi küçük fihriste yapmak" ne demektir, izah eder misiniz?

  5. "Bir sahifede, mesela insanda şu kitab-ı kâinatın ekser meselelerini yazmak,.." ifadesini açıklar mısınız?

  6. "Kalb-i beşerde şu âlem-i kebirin safahatında tecelli ve ihata eden bütün esmanın asarını göstermek." ifadesini açıklar mısınız? İnsan kalbi bütün esmaya nasıl mazhar oluyor?

  7. "Bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i hafıza-i insaniyede bir kütüphane kadar yazı yazdırmak ve bütün hadisat-ı kevniyenin mufassal fihristesini o kuvvecikte dercetmek,.." İzah eder misiniz?

  8. "Zihayat üstünde olan pek çok hâtem-i Rabbaniden bir tek hâtem böyle nurunu gösterse ve onun âyâtını şöyle okuttursa; acaba birden bütün o hâtemlere bakabilsen, görebilsen, سُبْحَانَ مَنِ اخْتَفٰى بِشِدَّةِ ظُهُورِهِ demeyecek misin?" İzah eder misiniz?

Yükleniyor...