"Bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i hafıza-i insaniyede bir kütüphane kadar yazı yazdırmak ve bütün hadisat-ı kevniyenin mufassal fihristesini o kuvvecikte dercetmek,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız “Göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencere ile seyreder.” buyurmakla görme gibi işitme, anlama, hıfzetme ve sair icraatların da hep ruha ait olduğunu, ancak bunları yapmasında bedenle ortak çalıştığı dersini vermiş oluyor.

Gören gözdür, ancak göz de ruhtaki bu sıfatla görünen eşya arasında harika bir vasıtadır, mükemmel bir kudret mucizesidir. Aynen bunun gibi, hıfzeden de ruhtur, ancak bu muhafazaya beyindeki bir merkez vasıta olmakta, o konuda görev yapmaktadır. Üstadımız bu muhafaza merkezinin beyinde bir mercimek tanesi kadar mevki tuttuğunu beyan ediyor.

İnsanın o mercimek tanesi kadar küçük hafızası bir ömür boyu bütün öğrendiklerini, amellerini, gördüklerini depolayan muazzam bir sanat-ı Rabbanî, harika bir eser-i ilahidir.

Bir insanın bütün hayat safahatını, mercimek tanesi büyüklüğündeki o merkeze sığdırmak ve saklamak; hayret edilmesi gereken büyük bir mucizedir. Faraza insan bin sene yaşasa, dünyadaki bütün kitapları okuyup ezberlese, o küçücük hafıza merkezi doymayacak ve "Hel min mezid?" yani "Daha yok mu?" diyecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...