"Kalb-i beşerde şu âlem-i kebirin safahâtında tecellî ve ihâta eden bütün esmânın âsârını göstermek." ifadesini açıklar mısınız? İnsan kalbi bütün esmaya nasıl mazhar oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konunun geniş açıklaması Otuzuncu Söz’ün Ene bahsi ve Otuz Üçüncü Söz’deki İnsan Penceresidir. Burada bir noktaya değinmekle yetineceğiz:

On Birinci Söz’de hayatın mahiyeti maddeler halinde sıralanırken şu ifadeye de yer verilir:

“Hem şuûn ve sıfat-ı İlâhiyenin bir mikyası,..”

İnsan ruhundaki pek çok özellikler ve sıfatlar, İlâhî isim ve sıfatlardan haber verirler ve onların eserlerini gösterirler. İnsanın ilim, irade, görme, işitme gibi sıfatları İlâhî sıfatlardan haber verdiği gibi, ruhundaki merhamet duygusu Allah’ın rahmetinden, ikram etme özelliği Kerim isminden, gazaplanması Kahhar isminden, kusurları affetmesi Ğaffar ve Tevvab isimlerinden haber verirler ve onların tecellilerini sergilerler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...