"Şu âyetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz." Büyük hazineden maksat nelerdir? Bir tek cevheri olan enaniyet ne anlama geliyor. Bu istihrac Üstadımıza mı aittir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dersin devamında “emanetin müteaddit vücuhundan bir vechinin ene” olduğu ifade ediliyor. Âyet-i kerîmede esas olarak “emanet” işlendiğine göre söz konusu hazine “emanet”tir ve onun ifade ettiği birçok mâna da o hazinenin cevherleri gibidir. İşte o cevherlerden birisi de enedir.

Ene, esas olarak, insan mahiyeti ve o mahiyete konulan çok geniş ve yüksek istidattır. Bu istidat paha biçilmez manevî bir cevherdir. O cevherin yerinde kullanılmasıyla insanın kalbine ve aklına nice hakikatların kapısı açılır.

Diğer soruların cevaplarında bu konuyu detaylı olarak ele almaya çalışacağız.

Sorunun son kısmına gelince, "emaneti insanın yüklendiği" bütün tefsirlerde muhtelif yönleriyle ele alınmakla birlikte, insanın emaneti yüklenmesinin temelinde enenin, yani ondaki o yüksek istidadın yattığı ve insanın bu enaniyeti doğru kullanmakla birçok Rabbanî hakikatleri bilebildiği Üstat Hazretlerinin kalbine açılmış yeni bir hakikat perceresidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...