Block title
Block content

Gök, zemin ve dağlar şuurlu mudur ki emanet onlara teklif edilsin de onlar yüklenmekten çekinsinler ve yüklenmesinler?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Emanetin bu cansız varlıklara teklif edilmesi iki şekilde düşünülebilir. Birisi, Cenâb-ı Hakk’ın cansız eşyayla da konuşması söz konusudur. Nitekim Nuh tufanında yere ve semaya yapılan hitaplar bunu açıkça göstermektedir. Bu hitab da ayette geçen varlıklara yapılmış olabilir. Ancak bu mânaya tefsir âlimlerince fazla itibar edilmemiş, bu teklifin bir temsil, bir istiare olduğu ağırlık kazanmıştır.

Bu âyet-i kerîme ile insan istidadının gök, zemin ve dağlardan daha mükemmel olduğu ve insanın, bu istidat sayesinde, onların taşıyamadığı bir yüke talip olabildiği ders verilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...