"Hayat sebebiyle karınca küreden büyük olur,/ Ger mizanü’l-vücutla karıncayı tartarsan, onda çıkan kâinat küremize sıkışmaz. Bence küre hayevândır..." ifadelerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada asıl vurgulanan nokta, hayat üzerindeki kudret mucizesidir. Hayat öyle bir sanattır ki teşekkülü için bütün kainatın çarklarının ve dişlilerinin dönmesi gerekir.

Mesela bir karınca cisimce çok küçük ve basit gibi duruyor, ama içindeki hayat ona öyle bir kıymet ve genişlik veriyor ki, hayatı olmayan dağları ve galaksileri sanat itibari ile geride bırakıyor.

Bir hayatın oluşması ve devamı için hava, su, toprak, ateş ve bunların toplamından hasıl olan çok maddeler gereklidir. Bu unsur ve maddelerden birisi olmasa hayat oluşmaz. Bu yüzden hayat bütün kainatın bir muhassalası, bir neticesidir. Yani küçük bir karıncanın hayatlanması ve hayatının devamı için bütün kainatın unsurları ile beraber işlemesi ve ona hizmetkar olması gerekiyor. Faraza dünya üzerinde sadece bir karınca kalsa, yine de kainatın aynı kararlılıkla işleyip devam etmesi gerekiyor. Zira hayat, kainat fabrikasından süzülüp gelen bir özdür, bir muhassaladır.

İşte Üstat bu vechesi itibari ile hayatlı karıncayı, hayatsız cismani kainata karşı müsavi görüyor. Karınca, hayat sayesinde adeta şuurlu bir fert gibidir ve kainat ona hizmet eden bir hizmetçi gibidir. Karınca, hayatlı sanat noktasından küre ile tartıya konulsa, küre cansız olmasından, karıncanın yarısı kadar olamaz. Yine burada hayatın sanat yönüne bir atıf, bir vurgu yapılıyor.

Burada ikinci bir husus, hayat ile meyyit arasındaki değer farkıdır. Bir hayat, milyonlar meyyit varlıklardan daha parlak ve üstündür. Mesela, milyonlarca arı ölüsü olduğunu düşünelim, bunun yanında yaşayan bir arı var, yaşayan tek arı milyonlarca meyyit arıya kıymet yönünden galebe çalar. Bir insanın nazarındaki meyyit olan küre, hayatlı olan karıncanın yarısı kadar bile değer taşımaz.

Kürenin hayvan olmasından maksat, maddeci felsefenin zannettiği gibi dünyamız meyyit bir cisimler çöplüğünden ibaret değildir. Dünya nasıl hayatlılara bir beşiktir, aynı şekilde dünyanın kendisi de çok hikmet ve güzelliklere hizmet eden, bu yönü ile kurumuş zihinlere hayat bahşeden bir hayatlı gibidir. Yani müminin nazarında dünya işe yaramayan, âdeta bir ölü gibi manasız ve hikmetsiz bir mahluk değildir. Bu yönü ile dünya bir hayatlı hayvan gibidir. Üzerinde Allah’ın çok sanat ve hikmetlerini şuur sahibi nazarlara ilan ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...