"Su-i istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına..." Buradaki su-i istimalat ile On Birinci Şua'daki su-i istimalat aynı şey midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nasıl ki kavm-i Firavuna çekirge âfâtı ve bit belâsı ve Kâbe tahribine çalışan kavm-i Ebrehe'ye ebâbil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de Süfyanın ve deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye'cüc ve Me'cüc'ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek. Allahu a'lem, o dâbbe bir nevidir. Çünkü, gayet büyük birtek şahıs olsa, her yerde herkese yetişmez. Demek, dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. Belki, اِلاَّ دَابَّةُ اْلاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ("Asâsını kemirmekte olan bir ağaç kurdu." Sebe' Sûresi, 34/14) âyetinin işaretiyle o hayvan, dâbbetü'l-arz denilen ağaç kurtlarıdır ki; insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Mü'minler iman bereketiyle ve sefahet ve su-i istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten, âyet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş."(1)

Burada Üstad'ın "sefahet ve su-i istimal"den kastettiği mana; fuhşiyat ve zinadır.

"Meselâ, haram sevmekte, bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok ârızalarla o cüz’î lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin su-i istimâliyle gelen hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalb ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neş’et eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahethanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen, git hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette, ekseriyetle gençlerin gençliğinin su-i istimâlinden ve taşkınlıklarından ve gayr-ı meşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin."(2)

Bir insanın hastahanelere düşmesinin en mühim sebebi, gençlikte sıhhatine dikkat etmediğindendir. Yani soğuğa aldırmamış, yemeğine dikkat etmemiş, hareketlerine ehemmiyet vermemiş olduğundan, ya da dövüş kavga gibi davranışlarından dolayı hastahanelere düşme ihtimali yüksektir. "Bu insanlar neden burada var?" diye, sorarsak şu cevabı alırız: "Bu insanlar gençliğinin kıymetini bilemedikleri, sıhhatlerine dikkat etmedikleri, gayr-i meşru işlere bulaştıkları için."

Ayrıca meyhanelere düşen insanların ekserisi de, gençliğinde takva ehli olmayan, yaratılış hikmetini bilmeyen, Cenab-ı Hakk’ın emir ve yasaklarına göre hareket etmeyenlerdir.

Kabir hayatına iman ve Kur'an nazarıyla nazar ettiğimizde de ekser azapların, gençlikte işlenen günahların ve hataların neticesi olduğunu müşahede ederiz. Kabirdeki insanlara sorma imkânımız yoktur, lakin iman gözlüğüyle baktığımızda böyle elim bir manzarayı görürüz.

Hapishanelere düşen insanların ekserisi de gençler olduğu herkesin malumudur. Hapishanelere gidip aynı suali sorsak, cevap yine aynı olacaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

(1) bk. Beşinci Şua, İkinci Makam, Yirminci Mesele.

(2) bk. Şualar, On Birinci Şua, Beşinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
"Mü'minler iman bereketiyle ve sefahet ve su-i istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten," ____ Fakat seriütteessür ve hassas olan memâlik-i harredeki insanların hevesât-ı nefsâniyesini mütemadiyen tehyiç edecek açık saçıklık, elbette çok sû-i istimâlâta ve isrâfâta ve neslin zaafiyetine ve sukut-u kuvvete sebeptir. Bir ayda veya yirmi günde ihtiyac-ı fıtrîye mukabil, her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder. 24. Lem´a | 200
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yarenyaman
ozaman dabbe için aids diyebilirmiyiz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)

Aids, terör, kene veya bir başka mikrop ve zararlı hayvan, her birisi dabbetül arz ifadesinin altında yer alabilir. Ancak hiç birisi tek başına dabbetülarz manasını karşılayamaz. Farklı yorumlara açık bir ayettir. Dolayısı ile farklı yorumlar yapılabilir. Ancak kesinlikle sadece bu anlama gelmektedir, şeklinde bir tek manaya hasretmek doğru değildir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
"hevesât-ı nefsâniyesini mütemadiyen tehyiç edecek açık saçıklık" Dabbe -açık saçıklığa- kapı açacak herşey olabilir..Allahu a'lem..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...