"Mü’minler iman bereketiyle ve sefahet ve su-i istîmalattan tecennübleriyle kurtulmasına işareten..." Dâbbetü’l-arz nedir, günümüzde böyle bir hastalık var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Belki, اِلاَّ دَابَّةُ اْلاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ âyetinin işaretiyle o hayvan, dâbbetü’l-arz denilen ağaç kurtlarıdır ki; insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Mü’minler iman bereketiyle ve sefahet ve su-i istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten, âyet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş."(1)

Dâbbetü'l-arz: Hadis-i şerifle âhir zamanda olacağı haber verilen ve kıyametin alâmetlerinden olan bir nevi mahlûktur. Cenâb-ı Hakk'a itâat etmeyenleri içlerinden kemireceği ve yiyeceği bildirilen dehşetli bir mahlûk taifesidir.

Üstad Hazretlerinin "sefahet ve su-i istîmalat"tan kastettiği mana, fuhşiyat ve zinadır. Dabbeden kastedilen mananın bulaşıcı bir hastalık olduğu ve bu hastalıktan da iffet ve takva ile korunabileceğine işaret ediliyor.

Yani "dabbe"nin zina ve fuhuş ile yayılan bir hastalık mikrobu olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Bu dabbeden korunmanın en güzel yolu da iffetli ve takvalı olmaktır. Bugün ekseri zina ile bulaşan HİV (AIDS) virüsü dâbbetü'l-arz olabilir. Ama bu bir kanaat olup, ileride daha açık daha zahir bir hastalık da türeyebilir.

Üstad Hazretleri mü’minlerin iman bereketiyle ve sefahatten içtinab etmeleriyle böyle bir duruma düşmeyeceklerini bilhassa nazara vermektedir. Öyle ise asrımızın en dehşetli ve en büyük tehlikesi olan sefahet yangınına karşı, takva kal’asına sığınmak lazımdır.

Evet, ahlaksızlık ve hayâsızlıkta haddini aşan ve sefahet bataklığında boğulan geçmiş bazı ümmetler ve kavimler birçok elim azaba, bela ve musibetlere dûçar olmuşlardır. Bunlardan ders alınması bir ayette şöyle ifade buyurulur: “De ki, yeryüzünde gezin dolaşın da, daha öncekilerin akıbetleri nice oldu görün.”(Rum Suresi 30/42)

Mazide edeb ve hayâsızlıkta sukut etmiş ve ahlaksızlık çukuruna düşmüş olan birçok asi kavimlere Cenab-ı Hakk’ın vurduğu sille-i te’dib ve ta’zib Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde nazara verilmektedir. Manevî bir kanser illeti olan sefahete, çok güçlü kavim ve imparatorlukların kudretleri dahi dayanamamıştır. Bu mikrop bir cemiyete girdi mi, artık onun bünyesini kısa bir zamanda kemirir, güçsüz bırakır ve sonunda çökertir. Öyle ise geçmiş kavimlerin başına gelen o elim hâdiselerden ibret alıp uyanalım, edeb, hayâ ve istikamet dairesinde yaşayalım ki, gadab-ı ilâhinin celbine vesile olmayalım.

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ihlasnur
Bir nev. hıv de olabilir başka bir şey de olabilir. ervah-ı gayr-i tayyibe de olabilir. çünkü herkes bu ervah-ı habiseden muzdariptir
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Gökyüzü
Bir nevi Dabbe nin ne olabileceğini öğrendik. Allah razı olsun, güzel izah edilmiş.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...