"Şu nihayetsiz kelimât içinde en büyük makam Kur'ân'a verilmesinin sebebi şudur ki;.." Burada belirtilen sebebi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın her isminin azami tecelli ve mertebesinden süzülüp gelen bir kitap olduğu için, sair kelamlardan daha üstün ve daha geniş bir, Allah kelamıdır. Diğer kelamlar, bir ismin ya da isimlerin özel makamlarından hasıl olan kelamlar olmasından, Kur’an gibi külliyet kazanamıyorlar.

Mesela Hz. İsa (as)'da, Allah’ın kudret sıfatı galip olduğu için, diğer isimler ona tabi oluyor, kelam da bu ismin şekline göre geliyor. Ama Hz. Peygamber Efendimiz (sav); ism-i azama mazhar olduğundan, her ismin azami tecellisine mazhar oluyor. Kelam da bu mazhariyete uygun olarak tecelli ediyor. Allah’ın herbir ismi, Kur’an sahnesinde en haşmetli ve en kapsamlı bir perdede kendisini sahneliyor. Bu mana sair kelamlarda yok, yani Tevrat, İncil, Zebur ve diğer sahifeler bu noktada Kur’an gibi değiller.

Kur’an’ın, her ismin en azam noktasından süzülüp gelmesi ise, isme değil ismin tecellisine mazhar olan muhatabın kabiliyetine bakıyor. Kainatta basitten mükemmele doğru işleyen tekamül kanunu hükmettiği için, insanlık da basitten mükemmele doğru tekamül ve terakki ediyor. Nasıl bir insan bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık sürecinden geçip gidiyor ise, aynı süreci insanlık da toplum olarak takip ediyor. Bu sebeple insanlığın hitaba kabiliyetleri her dönemde farklılık arz eder.

Hz. Adem (as)‘in dönemi, insanlığın en basit ve ilkel dönemi olduğu için, Allah onlara hitap ederken, basit ve az bir söz ile konuşur. Annenin bebeği ile çat pat konuşması gibi. Bu konuşma derecesi insanlığın tekamülüne uygun olarak sürekli terakki ile değişir.

İnsanlığın en mükemmel hitaba kabil olduğu dönem; Hz. Muhammed (sav) Efendimizin dönemidir. Bu sebeple Kur’an da kelamlar içinde en geniş ve en kapsamlı bir kelamdır. Hz. Peygamber Efendimizin (sav) manevi azameti, ümmetinin kemale ermiş olması, hitabı ve muhataplığı da külliyete çıkarmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...