"Sual: Neden makine-i ahvâl güzelce işlemiyor? Cevap: Zira tecrübe, hamiyet, nûr-u kalb ve nûr-u fikri cem’ edenler, vezâife kifayet etmezler. Bazı ehl-i gayret ve hamiyette de meyl-i tahrip meleke olmuş; tâmire pek alışık değildir..." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat, bahsi geçen yerde Osmanlı İmparatorluğunun devlet çarklarının hantal olduğunu ve çağın gereklerine göre kendini yenileyemediği tespitini yapıyor. Yenilenememe sebebi olarak da yenilenmeyi yapacak kadronun yetersizliğini veya kafi derecede olmadığını vurguluyor.

Yenilenme için tecrübeli, vatansever, kalbi ve aklı İslam nuru ile nurlanmış kadroların olması gerekiyor. Bu vasıfta kadro az olmasından, vazifeye kifayet etmiyor. Onun için Osmanlı kendini çağa uyduramıyor.

Yenilenme adı altında girişimde bulunanlar ise, tamircilikten çok, tahribe yatkın zarar verecek insanlardır. Bir İttihat ve Terakki Partisi'nin içindeki bir kısım devlet ricali gibi. Diğer bazı iyi niyetli tecrübe sahibi tamir ehli ise, yenilenme hareketinden çok, eski düzene meyilli kişilerdir. Bunlar da yenilik yapamaz.

Üstat bunun için, "Yeni, güçlü ve modern bir Osmanlı için, ancak yeni bir nesil lazımdır." dersini veriyor. İslam dinine en müsait yönetim rejimi ise şimdilerde saltanat değil, dindar bir cumhuriyet rejimidir. Cumhuriyet ile İslam arasında bir karış, saltanat ile İslam arasında yüz karış vardır. Zira eski hal muhal, ya yeni hal ya da izmihlal, başka çare kalmadı. Bunun için Müslümanlar bir an önce İslam’a uygun ve güçlü bir demokratik cumhuriyet sistemine geçmesi gerekiyor, yoksa istibdadın ve saltanatın hayırdan çok, şerre kabiliyeti kaldı. Arap aleminin hali buna şahittir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...