"Tavsif ediyor bunları hep şöylece Kur’an: Sulh vakti koyun, kavgada kükrek birer arslan." ifadesi hangi ayetten alınmış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

...
"Bunlardı o Peygamberin ashabı ve âli,
Dünyada ve ukbâda da hem şanları âlî."

"Tavsif ediyor bunları hep şöylece Kur’ân,
Sulh vakti koyun, kavgada kükrek birer arslan!"

"Hep yüzleri pâk, sözleri hak, yolları haktı,
Merkebleri yeller gibi Düldüldü, Burakdı."
...

Âciz, bîçâre talebeniz
Hasan Feyzi (Rahmetullahi Aleyh)
(1)

Merhum Hasan Feyzi Ağabeye ait bu ifadeler, şu ve benzer ayetlerden esinlenilmiş olabilir:

“Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler.” (Fetih, 48/29)

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 72. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...