İnek, deve, keçi, koyun gibi hayvanlara neden "mübarek" sıfatı kullanılmış? Bunların dışındakiler mübarek değiller mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mübarek: Kelime anlamı olarak, bereketli ve hayırlı demektir. İnsanlığın en temel gıdaları da et, süt, peynir gibi şeylerdir. Bunların hepsi de inek, koyun, keçi, deve gibi hayvanların eli ile bize ikram ediliyor.

Bu yüzden, Kur'an'ın en büyük sûrelerinden "En’am Suresi"ne bu mübarek ve bereketli hayvanların adı verilmiştir. Müfessirler, "en’am" kelimesini inek, koyun, deve, keçi gibi hayvanlar olarak yorumlamışlardır.

"Mübarek ve bereketli" denilmesinin bir manası da Allah’ın, en tatlı ve güzel nimetlerini bol ve bereketli olarak bu hayvanların aracılığı ile bizlere ikram etmesidir. İnek ot yer, safi ve tatlı süt verir, et verir, derisinden faydalanılır, yavru verir. Hatta gübresi bile faydalıdır. Bir nevi fabrika gibi çalışır. Hâlbuki insanların yaptıkları fabrikalar, bir mahsul verir ve çok masraf ve gürültü ile çalışır. Ama inek, koyun gibi bereketli hayvanlar gürültüsüz, fazla yer kaplamadan, birçok mahsulü bizlere sunar. Bütün bunlara bakıldığında, o hayvanların ne kadar mübarek ve bereketli oldukları anlaşılır. Her hayvan, kendisine verilen görevi eksiksiz yapmakla Allah’a ibadet eder ve onu tesbih eder. Bu ibadetinin manevî mükâfatını da ahirette mutlaka alacaktır.

Bu konu On Yedinci Söz'de hem izah, hem ispat edilmiştir. Ancak, “mübarek” kelimesini her hayvan için kullanmayız. Çünkü bu kelimenin manasında “bereket, ihsan, ikram" vardır. Hamsinin çok olduğu senelerde bereketten söz ederiz. Ama çekirgelerin çoğalmasını bereket değil, afet kelimesiyle ifade ederiz.

Üstad'ın mübarek diye tavsif ettiği hayvanlar hem insanların yakın dostları, bir bakıma komşuları, hem de onlara nice nimetlerin çoklukla ihsan edilmesine birer vesiledirler.

Bir de bizim dilimizde mübarek kelimesi, kudsî ve yüksek zat anlamında da kullanılır. Genelde âlim ve evliya zatlara söylenir. Bu mana ayrıdır, kastedilen bu mana değildir. İkisini birbirine karıştırmamak gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin

Mübarek yani insanlara bereket saçan hayvanlar âhirette, mübarek olmayanlara göre daha fazla mı ücret alacak?

Netice itibariyle tüm hayvanlar vazifelerini yapıyor? Bir hayvanın mübarek olmaması ondan bir şey eksiltmezki. Onlara mübarek denilmesinin sebebi bizlere verdiği nimetlerden dolayıdır. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hayvanların bir birinden daha fazla ücret alacağına dair bir iddia ya da ibare bulunmuyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...