"Bizlere Rezzâk nâmına en latîf, en nazîf, âb-ı hayat gibi bir gıdâyı takdim ediyorlar." cümlesini açıklar mısınız; “âb-ı hayat” ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âb-ı Hayat: Kelime olarak, hayat suyu anlamına geliyor. Istılahta ise, hayatın devamı için gerekli olan herhangi bir unsur ya da sebep demektir. Bu unsur ve sebeplerden birisi olmazsa hayat devam etmez.

Mesela hava, su, yiyecek ve içeceklerin hepsi hayat için elzem ve gereklidir. İşte bu gereklilik manası âb-ı hayat şeklinde tasvir ediliyor. Âb-ı hayat burada hayata lazım olan bütün unsur ve sebeplerin genel bir ifadesidir, bir kinaye ve teşbihtir.

"Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar 'Bismillâh' der, rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latîf, en nazif, âb-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar."(1)

Bu cümlede, sütün insan hayatı için ne kadar gerekli bir sebep ve unsur olduğu âb-ı hayat şeklinde ifade ediliyor.

(1) bk. Sözler, Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...