" (Teveccüh-ü nas) kabrin öbür tarafında azâb-ı kabir gibi nâhoş bir şekil aldığından, teveccüh-ü nâsı arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lâzımdır..." Teveccüh-ü nas kabir azabının sebebi olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İhtar: Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyâya girer. Şan ve şeref arzusuyla teveccüh-ü nâs ise, ücret ve mükâfat değil, belki ihlâssızlık yüzünden gelen bir itab ve bir mücazattır. Evet, amel-i salihin hayatı olan ihlâsın zararına teveccüh-ü nâs ve şan ve şeref, kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzet-i cüz'iyeye mukabil, kabrin öbür tarafında azâb-ı kabir gibi nâhoş bir şekil aldığından, teveccüh-ü nâsı arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lâzımdır. Şöhretperestlerin ve şan ve şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın!"(1)

Buradaki ifadeler kabir hayatına münhasır değil, kabirden sonraki umumi hayata ve umumi hayatta çekilecek sıkıntıyı ifade ediyor. Nitekim ahiret hayatı kabir hayatı ile başladığı için kabri de içine alan bir kavramdır. Üstad Hazretleri ahiret hayatını temsilen kabirden sonraki hayat şeklinde tasvir ediyor. Dolayısı ile riya ve teveccüh-ü nas günahlarının tek azap yeri kabir değil bütün ukba hayatıdır. İnsanlar bize kabir kapısına kadar ilgi ve alaka gösterir, ondan sonra amellerimizle baş başa kalıveririz ifadesi bütün ahiret hayatına racidir sadece kabir hayatına değil.

Halbuki ihlas ile Allah’ın bir lema teveccühünü kazansak, bu bize ahiret hayatının her aşamasında faydalı ve menfaatli olacak. Ve bizi ebedi bir saadete kavuşturacak denildiğinde de sadece kabir saadeti değil bütün ahiret saadeti anlaşılır.

Kabir azabına sebebiyet veren birkaç günaha işaret etmek, başka günahların kabir azabına sebep vermeyeceği anlamına gelmez. Gıybet ve ayakta bevl kabir azabının sadece iki sebebidir ki insanları bu durumdan zecr etmek için hususi ifade edilmişler. Yoksa başka günahlar da kabir azabına sebep olabilirler, bunu men eden kati bir hüküm yok.

Özet olarak her günahın, her haramın kabir azabına neden olacağını düşünerek terk etmek; her iyiliğin, her ibadetin de kabir nimetine vesile olacağını hesab ederek yerine getirmek gerekir. Bazı rivayetlerde kabir azabına neden olacağı ya da kabir nimetine vesile olacağı açıklanan ameller vardır. Ancak bunlar birer örnektir. İslam’ın bütün yasaklarının azaba, emirlerinin de nimete neden olacağını söyleyebiliriz.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR