"Bir ehl-i takvânın hırsı varsa, teveccüh-ü nâsı ister." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hırs, ihlâsı kırar, amel-i uhreviyeyi zedeler. Çünkü, bir ehl-i takvânın hırsı varsa, teveccüh-ü nâsı ister. Teveccüh-ü nâsı mürâât eden, ihlâs-ı tâmmı bulamaz. Bu netice çok ehemmiyetli, çok câ-yı dikkattir..."(1)

Hırs duygusu bir insanın kalbine ve ruhuna hakim ise, bu insan her ne kadar takva sahibi de olsa insanların ilgi ve teveccühünü isteyerek amellerindeki samimiyeti ve safiyeti bozar. Yani hırs duygusu tadil edilip zapt altına alınmadan dört dörtlük bir ihlas elde edilemez. Çünkü Hak olan mesleğine artık halk da girmiş ve ihlastan uzaklaştırmaya başlamıştır.

Hırs duygusu sadece ihlâsı değil, kanaati ve izzeti de kırar. Neticede riya, şekva ve zillet kapılarını açar. Bu sebeple şeytan en kolay bir şekilde hırsını kontrol edemeyen insanları yoldan çıkarır ve şerre yuvarlar.

Evet hırs, müminde hasaret ve kaybetmenin sebebidir. Maddi ve dünyevi alanda bunu çokça gördüğümüz gibi, manevi ve uhrevi alanda da epeyce görülebilen bir hastalığın kaynağı olduğu izaha ihtiyaç duymayacak kadar açıktır.

(1) bk. Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a, Yedinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

Takvada,hizmette, ibadette R.nuru okumada , anlamada hırs caizmidir ölçüsü nedir izah eder misiniz

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Risale-i Nuru çok okuma hırsı normal hayatımızı olumsuz yönde etkiliyorsa bu uygun olmaz. Takva da aşırı gidip gücümüzün dışına çıkıyorsak bu da uygun olmaz. Peygamberimiz (asm) “Dinde aşırıya gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler dinde aşırı gitmekle helâk oldular” (Câmiü’s-Sağîr, 2:1582.) buyuruyor.

Peygamberimiz (asm): “Size orta yolu tavsiye ederim. Zira kim ibadette aşırıya giderse din onu yener. Siz usanırsınız; Allah usanmaz.” (Câmiü’s-Sağîr, 3:2706.) buyurmuşlardır.

Üstad Hazretleri de “Farzları yapan kebireleri işlemeyen kurtulur” buyurmuştur. Ayrıca “İfrat da tefrit gibi muzırdır; hatta ifrat tefrite sebep olduğu için daha kabahatlidir” (Muhakemat, s. 19.) buyurarak istikametin orta yol olduğunu belirtmiştir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...