"Tevhidi ispat ve nev-i beşeri irşad eden o nuranî burhan; biri sağında, diğeri solunda, biri mütevatir, diğeri mecma-ı aleyh bulunan nübüvvet ve velâyetle mücehhezdir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yani biri, sağında (geçmişte) diğeri solunda (gelecekte) olan iki delil vardır. Bu iki delil, Peygamber Efendimiz (asm.)'in risaletine delildir. O’ndan önce gelen bütün peygamberlerin ittifakla haber vermeleri, sonra gelen bütün velilerin de O’nu (asm) te’yid ve tasdik etmeleridir. Bu husus On Dokuzuncu Söz'de şöyle izah edilmektedir:

"Bütün enbiyâ hayattar kökleri, bütün evliyâ tarâvettar semereleri bir şecere-i nurâniyedir ki, herbir dâvâsını, mu'cizâtlarına istinad eden bütün enbiyâ ve kerâmetlerine itimad eden bütün evliyâ tasdik edip imza ediyorlar."(1)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...