"Tılsım-ı kâinatı keşfeden Kur'ân-ı Hakîmin mühim bir tılsımını halleden Otuzuncu Söz…" Biri kâinatın keşfine, diğeri de Kur’ân’ı Hakîm’in sırrına taalluk eden iki tılsımı açarak, bu iki konunun enaniyet ve zerre ile münasebetini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu yazılış şekliyle, Kur'ân-ı Hakîmin tılsım-ı kâinatı keşfettiği, bu Otuzuncu Söz’ün de Kur’ânın mühim bir tılsımını hallettiği ifade edilmiş oluyor. Bazı baskılarda ise “Tılsım-ı kâinatı keşfeden” ifadesinden sonra virgül konulmuş. Buna göre de bu Otuzuncu Söz’ün, hem tılsım-ı kâinatı keşfettiği, hem de Kur'ân-ı Hakîmin mühim bir tılsımını hallettiği ifade edilmiş oluyor.

Yirmi Beşinci Söz’de “Kur’ân, şu kitâb-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi…” buyrulması birinci şıkka ağırlık kazandırıyor.

“Kur’ânın vazife-i asliyesi, daire-i rububiyetin kemâlât ve şuunatını ve daire- ubûdiyetin vezâif ve ahvâlini tâlim etmektir.”(1)

Yani Kur’ânın aslî vazifesi, insanlara bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’ı tanıtmak, onun isimlerini, sıfatlarını, şuunatını ders vermek ve insana ubudiyet vazifesini öğretmektir.

Namaz kılan bir mü’min, Rabbü’l-âlemîne karşı ibadet vazifesini yerine getirmiş olur. Namazdan çıktıktan sonra, o an için, ibadet vazifesi tamamlanmış olsa bile, ubudiyet yani kulluk vazifesi devam etmektedir. Konuşuyorsa doğru konuşacak, ticaret yapıyorsa helal dairesinde yapacaktır. v.s.

Bu Otuzuncu Söz’ün ene bahsi “Nefsini bilen Rabbini bilir.” hakikatinin en mükemmel bir izahını takdim ederek, insanın marifet sahasında nasıl ilerleyeceğini izah etmekle en ileri bir ubudiyet dersi vermektedir.

Zerreye gelince, bu kelime bize öncelikle kendi bedenimizi hatırlatır. İnsanda yüz trilyon hücre ve her hücrede de bir o kadar atom olduğu söyleniyor. İnsanın ruh ciheti eneye bakarken, beden ciheti tamamen zerrelerden müteşekkil olduğu için, atomlara dikkatimizi çeker. İnsan kâinatın meyvesidir ve zerreler âleminin en geniş dairesi de kâinat ağacıdır.

Bu Otuzuncu Söz, insan ve kâinat hakkında çok ince, derin ve bir o kadar da muhteşem marifet dersleriyle doludur.

1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...