"Mugaddi hülasalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvvü alt ve mağlup edecek iki kıyyelik bir mükemmel miri silahı" nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konunun işlendiği risalenin devamında, "O çanta ve silâh ise ibâdet ve takvâdır." buyrulur. Yani dört okka ibadete, iki kıyye ise takvaya işaret etmektedir.

İbadet denildiğinde, ilk olarak İslam'ın beş şartını anlarız. Bunlardan, kelime-i şehâdet, İslam dairesine girmek ve diğer dört farz ibadeti yapmak için yapılan bir akit gibidir. İbadetten ziyade bir iman ve itikattır. Geriye ise, İslam'ın diğer dört şartı olan: namaz, oruç, hac ve zekât ibadetleri kalmaktadır. İşte dört okkadan maksat, bu dört şart olabilir.

İki rakamı ise, Allah ve ahirete imana işaret etmektedir. Çünkü takva ancak bu iki rükne tam bir imanla olabilir. İki rakamının Allah ve ahirete iman olduğunu, Yedinci Söz'de geçen şu ifadeler de teyit etmektedir:

"Şu kâinatın tılsım-ı muğlâkını açan 'Âmentü billâhi ve bi’l-yevmi’l-âhir' ruh-u beşer için saadet kapısını fetheden, ne kadar kıymettar iki tılsım-ı müşkülküşâ olduğunu..."(1)

(1) bk. Sözler, Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...