Tûr-i Sîna hakkında bilgi verir misiniz? Bu dağın Musa (as) ile münasebeti nedir? "Ahz-ı Mîsak" nedir? Ve Tûr dağının üzerlerinde tutulmasının sebebi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey kavm-i Musa (as)! Nasıl Allah’tan korkmuyorsunuz? Halbuki taşlardan ibaret olan dağlar, onun haşyetinden ezilip dağılıyor ve sizden ahz-ı misak için üstünüzde Cebel-i Tûr’u tuttuğunu hem 'taleb-i rü’yet' hâdisesinde dağın parçalanmasını bilip ve gördüğünüz halde, ne cesaretle onun haşyetinden titremeyip kalbinizi katılık ve kasavette bulunduruyorsunuz?"(1)

Cebel-i Tûr: Tûr Dağı, Musa Dağı veya Harea Dağı olarak da bilinir. Mısır’da Sina Yarımadasında ve Kızıldeniz’in kuzeyinde yer alır. Yüksekliği 2.285 metredir. Kur’ân-ı Kerîm'de, Tûr Dağı olarak geçer. Bu dağ Hz. Musa’ya (a.s.) dört semâvî kitaptan biri olan Tevrat’ın indirildiği yerdir. Süryanice tûr, “dağ” manasına gelir. Tûr Dağı Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm’a göre mukaddes bir yerdir.

Ahz-ı Misak: Kelime manası, yemin ve söz almak demektir. Benî-İsrail, Hazret-i Musa’ya ittiba ederek Tevrat’ın hükümlerine uyacaklarına dair Allah’a söz verdiler. Bu esnada, Tur dağı da üzerlerine yıkılacakmış gibi eğilmiş ve onlar bunu da gördükleri hâlde bir sonraki ayette beyan edildiği gibi, yine haktan yüz çevirmişlerdi.

“Hani, (Tevrat ile amel edeceğinize dair) sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağını da tepenize dikmiş ve 'Sakınasınız diye size verdiğimiz Kitab’ı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün (gafil olmayın).' demiştik.”

“Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah’ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı, herhâlde ziyana uğrayanlardan olurdunuz.” (Bakara, 2/63, 64)

Hazret-i Musa ve birçok salih insan onların arasında bulunduğu için, Allah onları topluca helak etmiyor.

1) bk. Sözler, Yirminci Söz, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...