"Türk gibi Araplarda da Araplık ve Arap milliyeti İslâmiyetle mezcolmuş ve olmak lâzımdır. Hakikî milliyetleri İslâmiyet'tir." Türk ve Arapların bu hasiyete sahip olmalarının sebebi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada anlatılmaya çalışılan konu şudur: Dünya, hem Türklerin ve hem de Arapların topyekün Müslüman olduklarından ve İslamiyetin bu iki necip millet tarafından dünyaya yayılmasına şahit olmasından dolayı, bu iki millete ayrı bir bakışları olmuştur.

Yani tarih içerisinde İslamiyetin Arap milletiyle dünyaya yayılması meşhurdur. İşte İslam dininin dünyaya ilk olarak Arap milleti tarafından yayılmasından dolayı, dünya insanı tarafından Arap eşittir Müslüman sonucuna götürmüştür. Herhangi bir beldeye gittiklerinde "Araplar geldi" diye ifade edildiğinde, herkes "Müslüman geldi " olarak algılamaktaydı. Şayet bu kişi Arap olduğu halde Müslüman değilse, "herhangi biri" diye kabul edilirdi. Ve Arap olarak değil de, kendi aşireti veya kabilesinin ismi ile anılırdı.

İslam dininin Avrupa'ya yayılması ise, Türkler vasıtasıyla olmuştur. Artık Türk ve Müslüman tabirleri Avrupalılar için aynı manayı taşıyordu. "Türkler geliyor" tabiri, "Müslümanlar geliyor" olarak anlaşılıyordu. Şayet Müslümanlığa girmeyen veya Müslümanlıktan çıkan birileri varsa, bunlar "Türk" değil de kendi kabile isimleri ile anılır olmuştu. Üstadımız misal olarak, Bulgarları ve Macarları veriyor. Bunlar kavim olarak Türk oldukları halde, onlara kimse "Türk" demiyor. Kendi isimleri olan "Macar" veya "Bulgar" diyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurun fedaisi
Bir Türkmen Nur Talebesi ile mütalaalarımızdan çıkan sonuç; Türk demek, Türkmen demektir.. Türkmen demek de Türk-Îman'dan geliyor.. Türkiman yani Türkmen ise; imanlı Türk demektir.. Oğuzların Müslüman olanlarına denir.. Yanlış mıyım?..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bizim bu konu hakkında bir malumatımız bulunmuyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Bence böyle olması gerek.. Yoksa bütün Türkler olması zor..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

 

Türkmen kelimesinin kökeni

Türkmen kelimesinin kökeni hakkında birkaç farklı bilimsel görüş bulunmakla birlikte en çok kabul gören etimolojik tahlil, "Türk-i emin" terkibi üzerinde yapılan tahlildir. Araplar savaşçı Türklerin İslamlaşmasını çok önemsiyorlardı. Oğuzların Maveraünnehir'deki sivil ve askeri temaslar esnasında Müslüman olanlarına ahlak ve barış bakımından aynı safta bulunmakla emanete kavuşmaktan hareketle "Türk-i emin" demişlerdir. Kelime zamanla Türkemen ve Türkmen halini almıştır.

Azerilerin Türkmenlere halen Türkemen demesi, diğer tezleri fonetik bakımdan zayıflatmaktadır. İkinci teze göre Türkmen kelimesi, Türk kelimesine İran dillerinden gelen ve "Türke benzeyen" anlamı veren manand kelimesinin eklenmesiyle oluşmuştur. Modern araştırmacılar ise -man/-men ekinin yoğunluşturma işlevi gördüğü ve "saf Türk" veya "çoğu Türkler gibi" şeklinde tercüme edilebileceğini öne sürmektedirler.

Tarihi bakımdan tüm Batı veya Oğuz Türklerine Türkmen veya Turkoman denilmesine karşın günümüzde terim genellikle Türkmenistan'da ve Orta Asya'nın bazı bölgelerinde yaşayan halklar ve Irak Türkmenleri için kullanılmaktadır.

Modern Türkmenler kısmen, Orta Asya’nın büyük bir kesimini içine alan Batı Türkistan yöresindeki Oğuz Türklerinin soyundan gelmektedirler. Oğuz kabileleri 7. yüzyılda Altay Dağları'ndan Sibirya stepleri üzerinden batıya hareket etmişler ve Güney Rusya ve Volga içlerine kadar girmişlerdir. Bu ilk dönem Türkmen halkının yerli İran halklarıyla karıştığını ve Rusya'nın işgaline kadar göçer olarak yaşadıklarına inanılmaktadır.

Kaynak: https://www.turkcebilgi.com/t%C3%BCrkmenler

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Yani benim dediğim doğru oluyor..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kesin bir ifade bulunmadığı için ihtiyatlı konuşmak en güzeli.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...