"Ehl-i ifratın bir kısmı, Arap’tan sonra İslâmiyetin kıvâmı olan Etraki tadlil ediyorlardı." cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam’ın doğuşu ve yayılmasında Araplar etkin bir rol aldılar; bu cihetten birinci fazilet onlara aittir. İnsanlığın en güzide ve en mümtaz insanları olan sahabeler, tabiin ve tebeu't-tâbiînin çoğu Araplardandır ve onlara bu hususta kimse yetişemez.

Lakin daha sonra Emevi ve Abbasiler yoldan çıkıp İslam’ı bırakarak Arap milliyetçiliği davasına saptılar. Allah da İslam’ın izzet ve bayrağını hakkı ile taşıyacak yeni bir kavmi vazifelendirdi ki bu kavim Türkler olmuştur. Selçuklular ile başlayıp Osmanlı ile devam eden bu bin yıllık vazife, Osmanlının yıkılmasına kadar devam etmiştir.

"Arap’tan sonra İslamiyet’in kıvamı olan Etrak (Türkler)..." cümlesi bu manaya işaret ediyor.

Üstadımız bu hakikate şu ifadelerle işaret ediyor:

"İşte, ey ehl-i Kur’ân olan şu vatanın evlâtları! Altı yüz sene değil, belki Abbasîler zamanından beri, bin senedir Kur’ân-ı Hakîmin bayraktarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyup Kur’ân’ı ilân etmişsiniz. Milliyetinizi Kur’ân’a ve İslâmiyete kal’a yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz, müthiş tehâcümâtı def ettiniz. Tâ فَسَوْفَ يَاْتِى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ الله [“Allah öyle bir topluluk getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı sever. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı izzet sahibidirler ve Allah yolunda cihad ederler.” (Mâide, 5/54)] âyetine güzel bir mâsadak oldunuz. Şimdi Avrupa’nın ve Frenk-meşrep münafıkların desiselerine uyup şu âyetin evvelindeki hitaba mâsadak olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız."(1)

Türkleri küfür ve dalalet ile itham eden sapkın bir kısım, Arapların içinde kuvvetli bir akım olan Vehhabilik akımıdır. Dayandıkları delil ise Osmanlıda başlayan yeni rejim ile resmiyet kazanan batılılaşma hareketidir. Yeni rejimin tevhid-i tedrisat kanunu ile din ilimlerini dışlaması, kılık kıyafet kanunu ile tesettürün yasaklanması gibi birçok ladini uygulamalar, bu gurubu kısmen haklı olarak bu düşünceye itmiştir denilebilir. Ama masum Türk milletinin bu rejime itaat etmesi ya da etmek zorunda kalması, bu yapılan uygulamalara itibar edip onayladığı anlamına gelmiyor. Bu sapkınlar bu ince noktayı göremediği için, koca bir milleti tadlil ve tekfir ile itham ediyorlar.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...