Üstad Bediüzzaman Hazretlerine neden saldırıyorlar, yanlışını bulmaya çalışıyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'a ve Üstad Hazretlerine hücum edenler üç sınıftır:

Birinci sınıf; zındık ve dinsizlerdir ki, bunlar mesleği gereği iman hizmeti olan Üstad'a ve Risale-i Nur'a düşman oluyorlar. Çünkü küfür imanın zıddıdır ve sürekli onunla çarpışır; bu Hz. Âdem (as) ile başlayıp kıyamete kadar devam edecek bir mübareze kanunudur.

İkinci sınıf hücum edenler; ehli bidat olan alim ve hocalardır ki, bunlar da Ehl-i sünnete, dolayısı ile bu zamanda Ehl-i sünnetin en büyük temsilcilerinden birisi olan Üstad'a muhalefet etmeleri karakteristik bir davranıştır. Bu gibi bidatçılar tarihte yıldızı parlayan bütün alim ve evliyalara daima hücum edip, onları çürütmeye çalışmışlardır. Yani ehli bidat hocaların itiraz ve hücumları, mensup olduğu ekollerin bir şiarıdır.

Üçüncü sınıf hücum edenler; Ehl-i sünnet dairesinde olmakla birlikte, nefsini ve benliğini tam ıslah edemeyen; ama maalesef irşat makamında bulunan ham kaba softalardır. Bunlar nefsini tam terk edemedikleri için, Üstad Hazretlerini kıskanıp bir rakip olarak telakki ediyorlar. Vicdanı da zayıfsa, bütünü ile hücum etmeyi normal addediyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...