Üstad Bediüzzaman Said Nursi kurban kestirmiş mi, hacca gitmiş mi? Risalelerde "Kurban Bayramı" hakkında bilgi var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın kurban kestirdiği ile ilgili herhangi bir sağlıklı kaynağa ulaşamadık. Şayet kesmemiş ise bunun birkaç sebebi olabilir:

1- Kurban kesmek dinen zengin olanlara farzdır. Üstadımız zengin olmadığı için kurban kesmemiş olabilir.

2- Üstadımız Şafii mezhebine tabi olduğu için, kurban kesmek bu mezhebe göre vacip değil, sünnettir.

Hac meselesi ise;

Üstadımızın hacca gitmek için, Dar'ul Hikmet-i İslamiye azası olarak çalıştığı zamanlarda para ayırdığı, fakat ilerleyen zamanlarda meydana gelen sürgün ve hapis hayatının hacca gitmesine mani olduğu çok hatıralarda geçmektedir. Bu konu ile ilgili Emirdağ Lahikası'nda ve Merhum Abdulkadir Badıllı Ağabeyin kaleme aldığı üç ciltlik "Mufassal Tarihçe-i Hayat" eserinin birinci cildinde bu konu ile ilgili bilgileri aşağıya alıyoruz:

"Dâr-ül Hikmet'te vazifeli resmi a'za olarak çalıştığı iki-üç senelik hayatında, mezuniyet günleri hariç, ayda beş bin kuruş maaş almıştı. Aldığı bu maaşın büyük bir bölümünü eserlerin tab' masraflarına harcamışdı. Bastırdığı eserlerinden İşaratül İ'caz ile -iki küçüğü müstesna- umumunu meccanen Müslümanlara dağıtmıştır. Geri kalan az miktar parayı da Hacc masrafı olarak saklamış, fakat Hacc'a gidememişti. İşte bu mübarek parayla a'zamî bir iktisad ve kanaât içerisinde ta 1950'lilere kadar idare edip geçinmiştir.

Dar-ül-Hikmet maaşından arta kalan parasının miktarını bilmiyoruz. Fakat yirmi yedi sene gibi uzun bir zaman o parayla geçimini sürdürdüğü, mübarek ve bereketli paranın en son bakiyesi olan doksan lirasını da(6) l946'da Nur Risaleleri'nin teksir ile intişara başladığı günlerde kâğıt ve sair masraflara iştirak niyetiyle nâşirlere verdiğini biliyoruz." (Mufassal Tarihçe 1, s: 638)

"Aziz, sıddık kardeşlerim; Evvelâ: Medresetü’z-Zehranın yirmi derslerini ve hediyesini aldım. Ona mukabil, Darü’l-Hikmette vazife-i ilmiyede iken tayınatım olan, elime verilen ve o zaman tab ettiğim risalelerin masrafından fazla kalan ve onunla hacca gitmek niyet ettiğim ve yirmi otuz seneye yakın bir zamanda benim ihtiyat erzakım bulunan doksan banknot -ki, nazarımda bin banknot kadar kıymeti vardı- Medresetü’z-Zehranın kudsî derslerine medar olmak için, Nurun ehemmiyetli bir nâşiri ve Hâfız Ali’nin (r.h.) çalışkan bir vârisi Hâfız Mustafa (r.h.) ile size gönderdim." (Emirdağ L. I, 196)

Kurban Bayramı Hakkında:

İçerisinde Kurban Bayramı geçen bazı yerleri görmek için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz:

(1) Kastamonu Lahikası, 131. Mektup.
(2) Şualar, On Birinci Şua, Sekizinci Meselenin Bir Hülasası, İkinci Nükte.
(3) Lem'alar, On Yedinci Lem'a, Dokuzuncu Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hatipli
süper
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...