Üstad bid'atlarla da mücadele etmiş midir, hangi bid'atları ortadan kaldırmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bid'atlar; itikadi ve ameli olmak üzere iki kısımdır. En tehlikeli olan; itikadi olanıdır. Yani insanların ekserisi, itikadi açıdan bid'atlara girerler, sonra ameli bid'atlara taraftar olurlar.

Mesela, mübarek zatları vesile ederek yapılan duanın şirk olduğunu, itikaden ve fikren savunan birisi, sonra o zatların mezar ve türbelerini tahrip eder. Demek mezar ve türbeleri tahribe sevk eden şey onun fikri alt yapısıdır. O zaman öncelikle insanları itikadi açıdan şüphe ve bid'atlardan kurtarmak gerekiyor ki; bu zamanda sağlam ve tahkiki iman dersini en güzel Risale-i Nurlar veriyor. Yani Üstad Hazretleri, eserleri olan Risale-i Nurlar sayesinde, külli olarak bid'atları imha ediyor, onların fikri ve itikadi cephesini yıkıyor. Bu da dolaylı olarak ameli bid'atların önünü kesiyor.

Tabi Üstad'ın hayatını ciddiyetle tahkik edenler, ne denli bid'at ile mücadele ettiğini görebilir. Mesela, ezanın Türkçe okunması, ecnebilerin alameti olan şapkanın zorla giydirilmesi, Kur’an hattının muhafaza edilmesi, din ilimlerinin yok edilmek istenilmesi gibi ciddi bid'atlar karşısında, Üstad Hazretleri ve talebeleri çok güzel mücadele vermişlerdir.

Nitekim bu bid'atların büyük bir kısmı, Üstad ve talebeleri sayesinde Anadolu'da yerleşip kök salamamıştır. Özellikle Milli Şef dönemini araştıranlar, bu hakikati göreceklerdir. Üstad hayatı pahasına şapkayı giymeyip, sarığı başında taşımıştır, Türkçe ezan yerine aslını asla terk etmemiştir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...