Üstad, yazılan Risale-i Nur'a hakiki tefsir diyor. Bu ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Külliyat'ta Risale-i Nur'un, hakiki tefsir olarak nazara verilmesi, diğer tefsirlerin -haşa- hakiki olmadığı anlamına gelmez. Zira bütün tefsirler; ehli sünnetin, itikat ve inancına muvafık olmak şartıyla hepsi de hakiki tefsirlerdir. Risale-i Nur da, onlar gibi hakiki tefsirlerden biridir.

Ancak Risale-i Nur'un diğer tefsirlerden ayrı olan iki özelliği vardır ki, külliyatın hakiki tefsir manasındaki farkını biraz daha öne çıkartmaktadır.

1. Külliyat'ta, diğer tefsirlerde olduğu gibi, ayetler sıra tertibine göre bütünü tefsir ve izah edilmemiştir.
Risale-i Nur, Kur'an’ın iman hakikatleri ve İslam'ın esasları ile ilgili bütün ayetlerinin, sıra esas alınmadan tefsir ve izahıdır.

Bu ayetler genellikle, itikat, inanç ve fikirle ilgili olduğundan, bu meselenin ise muamelatla mukayese edildiğinde, çok önem arz ettiğinden ve dinin muamelat kısmına göre işin hakikati olduğundan, hakiki tefsir manasını taşıyor.

Ayrıca Külliyat'ta, insanlarca tenkit edilen, fenle veya bilimle çeliştiği zannedilen ayetlerin tefsiri ve izahı da ihmal edilmemiştir.

2. Risale-i Nur, Kur'an’ın bu asra bakan ve bu asrın ihtiyacına göre telif edilmiş bir Kur'an tefsiridir.

Zira, asrın ilcaatı çok önemlidir. Ayrıca ispat metodu terk edilmemiş, aklın ve mantığın esas olduğu bu asrın insanlarına ve idrakine, aynı yollarla ve metotlarla Kur'an’ın hakikatlerinin tefsirleri yapılmıştır. Bu açıdan meseleye bakılırsa, diğer tefsirlerin bu konularda, bu zamanda fazla müessir olmadığı görülmektedir. Hatta bazen; eskiden yazılmış tefsirleri okuyanların, yanlış anlayışları ve yaklaşımları, ciddi manada tenkide sebep olmaktadır.

İşte bu iki mühim noktadan dolayı, Risale-i Nur’un diğer tefsirlerden farkı hakikat noktasında öne çıkıyor. Ve bu fark okuyanlarca müşahede edilmektedir.

NOT: Risale-i Nur'un telifi, özel ve hususi şartlarda zuhur ettiğinden, bir nevi ilhama mazhariyeti cihetiyle de mesele değerlendirilmelidir. Bu da bu meselenin başka bir boyutudur.

İlave bilgi için tıklayınız:

RİSALE-İ NUR'UN TEFSİRDEKİ YERİ

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...