Üstad'ın annesi Nuriye hanım, O'nu nasıl yetiştirmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda Üstad'ın bizzat kendi ifadelerinin dışında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Annesi ile ilgili bize kadar ulaşmış en önemli vasfı, Üstadı hiç abdestsiz emzirmemesidir. Bu tablo ise, Üstad'ın annesi olan Nuriye Hanım'ın ne kadar takva sahibi bir kadın olduğunu ifade eder. Bu konuda en sağlıklı ve net bilgiyi Üstad'dan alıyoruz. Şöyle ki;

"Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda kat’î ve daima hissettiğim bu mânâyı beyan ediyorum:"

"Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve mânevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek, bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinâtını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum."

"Ezcümle: Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur’un da en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi, o validemin şefkatli fiil ve halinden ve o mânevî derslerinden aldığımı yakînen görüyorum."(1)

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...