Block title
Block content

Üstad'ın Enver Paşa'ya bakış açısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Enver Paşa'nın, gerek II. Abdülhamit döneminde, gerekse Kafkas cephesindeki yanlışlıları tarihçe malumdur. Hamiyetli, ancak genç ve tecrübesiz bir devlet adamıdır. Bediüzzaman; iyiliklerini takdir ettiği gibi, yanlışlarından dolayı da eleştirmiştir.

Mesela, şöyle der;

"Bence yol ikidir: Mizanın iki kefesi gibi. Birinin hiffeti, ötekinin sıkletine geçer. Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile beraber Said Halim'e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir.(1)

"Enver Paşa Bediüzzaman’ın savaş sırasında yazdığı İşaratü’l-İ’caz adlı eserinin basılması için kağıdını vererek, basılma şerefine hissedar olmak istemiştir."(2)

Dipnotlar: 

(1) bk. Sünûhat, Rüyada Bir Hitabe.

(2) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Bediüzzaman'ın, İttihat ve Terakki'nin uygulamaları karşısındaki tutumu nasıldır?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...