Üstad'ın, "Eskiden bir iman hakikatine kırk günden tut da bazen kırk senede ancak çıkılabilirdi, şimdi birisi kırk dakikada çıkacak bir yol bulsa bu yola lakayt kalmak kar-ı akıl değil." mealindeki ifadesinin izahı? İman hakikatine çıkma nasıl bilinir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İman hakikatine çıkmak ya da iman hakikatinin inkişaf etmesi demek, imana dair bir meseleyi aklın tereddütsüz idrak etmesi, kalp ve ruhun bu meseleyi pürüzsüz ve sağlam bir şekilde tasdik etmesi ve itminan bulmasından ibarettir.

Mesela, Risale-i Nurlardan haşir bahsini okuyan birisi hem aklen hem kalben tam bir inşirah bulur ve o meselede tam ve sağlam bir itminana erişir. Bütün kafirler ve münkirler toplansa haşir meselesinde o kişiyi şüphe ve tereddüde düşüremez. Haşire yani öldükten sonra dirilmeye baharın gelmesi katiyetinde inanır. Bu sağlam inanç o kişiyi haşirin gereği ve azığı olan amele ve ibadete sevk eder. İşte inkişaf ve hakikate çıkmak bu manayadır. Yoksa bir mevki ve mekana çıkmak anlamında değildir.

Risale-i Nurlar sadece haşir konusunda değil, imanın bütün rükünlerinde aynı neticeyi talebesine kısa ve kolay bir şekilde bahşedebiliyor. Sadı Taftezani, kader bahsini elli sayfalık eseri ile havassa ancak izah edebilmiş iken, Risale-i Nurlar aynı kader bahsini iki üç sayfa ile en avam adama da izah ediyor ve o konuda her talebesine tam bir inkişaf ve itminan temin ediyor.

Örnekleri çoğaltmak mümkün...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...