Üstad'ın geçici bir cinnet geçirmesi, Molla Muhammed'in hançer çekmesi üzerine de Üstad'ın baltaya sarılması hadisesi ile ilgili bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu hadise Üstad'ın yeğeni, talebesi ve hizmetkârı olan merhum Abdurrahman Nursi Efendinin, Üstad'ımızın hayatını ele aldığı kitapta geçer. Olay aşağıda anlatıldığı gibidir:

"Meşâyih-i ‘izâm mevkii bulunan Gayda kasabasına gelir. Orada dahi arkadaşı Molla Muhammed Efendi ile döğüşerek Molla Muhammed’in hançer çekmesi üzerine, gözüne iliştiği baltaya sarılır. O sırada diğer bir talebe başından yaralı düşünce medrese hayatını terkle pederleri nezdine gelir ve pederlerine: 'Ben artık büyümedikçe okumaya gitmem. Zira talebeler bütün benden büyüktürler. Onlara gücüm yetinceye kadar evde kalırım.' der. Ve o kış ilkbahara kadar evde kalır." (Bedîüzzamân’ın Tarihçe-i Hayatı, Müellifi: Abdurrahman, İstanbul – Necm-i İstikbâl Matbaası, Bâb-ı Âlî civarında Ebussuûd caddesinde Numara 75, sene 1335)

Üstad Hazretleri o zamanlar 10-11 yaşlarında olup, daha çocuk hâlindeydi. Kendi kapasitesinin çok üstünde ilimle uğraştığından, asabiyet hâli de epey ilerlemişti. Kabiliyet ve kapasitesinin yüksekliğinden dolayı, akranları ve kendisinden büyük olan talebelerin dikkatini ve kıskançlığını celbediyordu. Bu durumda bazen ağabeyi Molla Abdullah, bazen de başkaları ile döğüşme hâllerine giriyordu. İşte bu olay da böyle bir zamanda vuku bulmuştu.

Abdurrahman Nursi, bu olayı anlattığı yerin az yukarısında bu konuda niçin cinnet durumuna girdiğini şöyle anlatır:

"Şu medresede bir müddet kaldıkdan sonra kendileri yalnız olarak Siirt’e gitti. O esnada dimağına te’sîr eden kandan dolayı cinnet-i muvakkateye (geçici bir cinnet) ma‘rûz kaldı. Talebeler ise meşâyihden Şeyh Abdurrahman Hazretlerinin halifesi bulunan Şeyh Abdülkahhâr Efendi’nin nezdine götürdüler." (bk. age., a.y.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...