Üstad'ın lise ve üniversite talebelerine ve fen ilimlerine bakış açısı nasıldır? Daha genel olarak ulum-u fenniyeye bakış açısı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurların genel felsefesinde, fen ilimleri Allah’ın isimlerinin birer tecellisi ve tezahürleridir. Her bir fen ilmi Allah’ın bir isminin talim edildiği bir mektep gibidir.

Mesela tıp mektebinde Şafi ismi, hendese ilminde Allah’ın Mukaddir, Nazım ve Musavvir isimleri talim ve terbiye ediliyor, estetik ve güzel sanatlar ilminde Müzeyyin, Cemal gibi isimleri tezahür ediyor vesaire.

Risale-i Nurlara göre iman gözlüğü ve ibadet niyeti ile okunan her bir fen tefekkür ve ibadet kapsamındadır. Üstad Hazretleri fen ilimlerinin bu hususiyetine şu ibareleri ile işaret ediyor:

"Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Hâlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz."

"Meselâ, nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var; şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakîm bir eczacıyı gösterir."

"Öyle de, küre-i arz eczahanesinde bulunan dört yüz bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zîhayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nisbetinde, okuduğunuz fenn-i tıb mikyasıyla, küre-i arz eczahane-i kübrasının eczacısı olan Hakîm-i Zülcelâli, hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır."(1)

Üstad Hazretleri lise ve üniversite talebelerine ve özellikle de gençlere çok değer verip, onların ıslahı ve imanı için hayatını feda etmiştir. Bütün baskı ve zulümlere rağmen milletin imanının selameti için kendini hiçe saymış, ömrü eza ve cefa içinde geçmiştir. Bütün bu eza ve cefaların temelinde gençliğin kurtulması ve imanla kabre girmesi yatıyor ki, bu da Üstad Hazretlerinin gençlere ve talebelere ne kadar değer verdiğini gösterir.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua (Meyve Risalesi), Altıncı Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...