Üstad'ın rüyası akabinde, biri gelip dedi ki; “Burada ben ayının tesbihini toplayacağım.” cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rüyada ayının tesbihini toplama işi ve ayıya tesbih isnad etme meselesi makul bir düşünce olmadığından; buna mümasil zuhur eden mesele de menfi yorumlanır. Yani; gabi olan ayının tesbihle münasebeti arasında ne kadar tezat var ise; rüyadan sonra fiilen zuhur eden hadiseye ve tavsiyeye makul bakmak da aynı tezattır.

Rüyadan bir iki gün sonra; hasta olan mühim bir zatın tedavisi için; tesbih yapan bir zat ile müezzinin teklifi olan; "ayının yağından istifade etme" meselesi zuhur ediyor. Üstad'ın rüyada gördüğü hadisat ona yakın bir tarzda; fiilen çıkmış oluyor.

Rüyadaki ayının tesbihi meselesi makul ve mantıklı olmadığı gibi; ayının yağından o mühim zata yapılacak tedavide mahsur getireceğinden; Üstadımız rüyayı esas alarak teklife muhalefet ediyor; “Aman kullanmasın.” diyor.

Rüyada görülen meseleler ve hadiseler yorum, te’vil ve zuhur açısından önemlidir. Rüyadaki görülen hadisatın kendi arasındaki münasebet noktalarının tersliği, zıtlığı ve dengesizliği önemli değildir. Bizim için makul olmayan ve münasebetsiz şeyler ehli ihtisas için, işaret taşları ve mühim hadisatın habercileri olabilir.

Bu rüya; mübeşşirat nevindendir. Mübeşşirat ise; ahir zamanda ümmetin mühim kısmının gördüğü ve hakikatlerinin hemen akabinde çıktığı bir nevi sadık olan rüyalardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

neverminder35
Bu mektuptaki mana şu: Hadiseler vukua gelmeden evvel yazıldığının isbatı var. Rüyada kul kader defterinden bir sayfa okuyor. ve 2 gün sonra aynen vukua gelkiyor. Demek ki hadisat vukua gelmeden evvel mukadder. 28. Mektubun birinci meselesinde Üstadımız bunu açıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...