"Asayiş" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman Hazretleri, eserlerinde asayişin muhafazasına büyük bir ehemmiyet verir.

“Hariçteki cihad başka, dâhildeki cihad başkadır. … Biz bütün kuvvetimizle dâhilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dâhil ve hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark, pek azîmdir.” (Emirdağ Lâhikası)

Bu ifadelerde dâhildeki cihadın manevî olacağı vurgulanmaktadır. Ciğerimizdeki mikroba kurşun sıkamayız; onu ilâçla, gıdayla, temiz havayla yavaş yavaş tedavi etmeğe mecburuz.

Manevî hastalıklara karşı manevî cihat yapılır. Cehalet manevî bir hastalıktır, bunun giderilmesi ilim ile olur.

Ahlâksızlık ve imansızlık da birer manevî hastalıktır. Bunların tedavisi de zor ve kuvvet kullanarak değil, tebliğ, ikna ve ikaz yoluyla gerçekleşir.

Silahlı mücadele ve kuvvet kullanma, sadece ve sadece harici düşmanlara karşı yapılabilir. Harici düşmana karşı yapılan cihatta galip gelmesi durumunda düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer.

Oysa dâhilde Müslümanların birbiri ile savaşıp galip gelen tarafın mağlup tarafın malının, çoluk çocuğunun ganimet hükmüne geçmesi asla caiz değildir. Batı taşeronluğu yapan bazı sapkın ve sözde cihatçı guruplar, ehlisünnetin bu mühim düsturunu inkâr ederek Müslümanların malına, çoluk çocuğuna musallat olması tam bir hiyanet ve alçaklıktır.

Kalbi ve gönlü yara almış bir adama, silah zoru ile şifa ve hidayet vermek mümkün değildir. Bu adamın tedavisi yine kalbi ve imani bir reçete ile olabilir. Bu da ancak manevî ve ilmi cihat ile olabilir. Milyonlarca Nur talebesi, bu ince sırrı çok iyi anladığı için bütün gayret ve himmetini manevî ve imani mücadelesine adamıştır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ilyas94557

Risale-i Nur eczaları ve şakirdleri, emniyet müdürünün ve zabıtanın vazifeleri olan asayiş ve idare ve inzibat ve ahlâksızlığa karşı, komiserlerden ziyade, serkeşleri itaata getirmek ve asayişi temin etmekte, manevî ve tam tesirli manevî inzibat memurlarıdır. 
Emirdağ Lahikası-1 ( 217 )

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...