"Ramazan-ı Şerifte müminler derecâtına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, mânevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letâifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ramazan-ı Şerifte müminler derecâtına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, mânevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letâifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen, onlar mâsumâne gülüyorlar."(1)

Ramazan ayı manevî bir sofradır ve herkes derecesine göre bu sofradan istifade eder. İnsanların kabiliyetleri ve dereceleri müsavi olmadığı için, o manevî sofradan istifade etmeleri de aynı olamıyor. Mü’minler, derecelerine göre ayrı ayrı nurlara, ayrı ayrı feyizlere ve ayrı ayrı manevî neşe ve huzurlara mazhar oluyorlar.

Mesela, kalbi velayet derecesine ulaşmış bir mü’minin Ramazan ayının manevî sofrasından aldığı sevab ve feyiz ile sıradan bir mü’minin aldığı sevab ve feyiz aynı olamaz.

Ayrıca Ramazan ayı manevî bir sofra olduğu için, insanın bedeni değil, manevî duyguları bu sofradan istifade ediyor. Kalb, ruh, akıl ve sır gibi latifeler ve duygular o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakki edip, çok feyizlere mazhar oluyorlar. Midenin ağlamasına rağmen, manevî olarak onlar bayram ediyorlar.

Allah kâinatta zıtları çarpıştırmayı bir kaide haline getirmiştir. Bu yüzden iman ile küfür, iyilik ile kötülük, nur ile zulümat, madde ile maneviyat, ceset ile ruh her an müsabaka halindedirler. Bu zıtlardan birisi gülüyorsa, diğeri ağlamak zorunda, âdetullah böyle işliyor.

Bu sebeple, hem zevk-ü sefa edeyim, oruç gibi meşakkatli ibadetlerle bedenimi ağlatmayayım, hem de manevî olarak velayetin şahikalarına çıkıp kalb ve ruhumu neşelendireyim, diyemeyiz. Kalb ve ruhun neşelenmesi namaz ve oruç gibi bedene meşakkatli şeylerle elde edilebiliyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, İkinci Risale (Ramazan Risalesi)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...