Block title
Block content

VAHDETU’Ş- ŞUHUD

 
Seyr-i sülûktaki zatın her şeyi Allah’ın nurundan bir tecelli olarak görmesi, Ondan başkasını görmemesi hâli. Allah’a muhabbet ve ibadetin zevkiyle mahbubundan başkasını görmez olma durumu. Vahdet-i şuhud, sâlike arız olan bir zevktir, bir hâldir.
Paylaş
Yükleniyor...