VAHDETU’Ş- ŞUHUD

Seyr-i sülûktaki zatın her şeyi Allah’ın nurundan bir tecelli olarak görmesi, Ondan başkasını görmemesi hâli. Allah’a muhabbet ve ibadetin zevkiyle mahbubundan başkasını görmez olma durumu. Vahdet-i şuhud, sâlike arız olan bir zevktir, bir hâldir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...