"Ve bu fânî insanı ebede namzet eden ve ezelî ve ebedî bir Zata muhatap ve dost yapan, bilbedahe, rahmettir." Bu cümleyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan gibi aciz ve zelil bir mahlûku, azameti sonsuz olan Allah ile muhatap yapan şey, Allah’ın sonsuz şefkati ve merhametidir. Bütün kâinatın insana köle gibi hizmet ettirilmesinin arka planında, yine Allah’ın sonsuz şefkat ve merhameti vardır.

Böyle olunca Allah’ın her bir isminin ve kâinattaki tecellisinin arkasında rahmet ve şefkatin bir tecellisi söz konusudur. Mesela, Allah’ın kudret sıfatı kâinatı, şefkatinin tezahürü sayesinde inşa etmektedir. İlim sıfatı kâinatın plan ve projesini tasarlarken, yine şefkatin saikası ile yapmaktadır. Rezzak ismi mahlûkata rızkı, şefkatin sevki ile göndermektedir. Bu manayı bütün isim ve sıfatlara tatbik edebiliriz.

Demek kâinattaki bütün iş ve icraatların temelinde şefkat hükmetmektedir. Böyle olunca kâinatı şenlendiren, ışıklandıran, terbiye eden, İlâhî isimleri tecelliye sevk eden şefkat ve merhamettir.

İnsanın ebedi yaşama arzusuna cevap verip, onun için cennet gibi ebedi bir yurdu inşa eden, yine Allah’ın sonsuz şefkati ve merhametidir.

İnsanın mükemmel bir şekilde beslenip büyütülmesinde yine Allah’ın sonsuz şefkat ve merhameti vardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...