"Vefat eden çocuk, bir Hâlık-ı Rahîmin mahlûku, memlûkü, abdi ve bütün heyetiyle onun masnuu ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşı idi ki, muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ÜÇÜNCÜ NOKTA"

"Vefat eden çocuk, bir Hâlık-ı Rahîmin mahlûku, memlûkü, abdi ve bütün heyetiyle onun masnuu ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşı idi ki, muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi ona hizmetkâr etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil, muaccel bir ücret olarak, lezzetli bir şefkat vermiş."

"Şimdi, binden dokuz yüz doksan dokuz hisse sahibi olan o Hâlık-ı Rahîm, mukteza-yı rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hâtime verse, surî bir hisse ile, hakikî bin hisse sahibine karşı şekvâyı andıracak bir tarzda meyusâne hüzün ve feryad etmek ehl-i imana yakışmaz, belki ehl-i gaflet ve dalâlete yakışıyor."(1)

Çocuk, anne ve babaya Allah’ın bir emaneti ve ihsanıdır. Evlat, Allah’ın bir san’atı, mahlûku ve kuludur; anne ve babaya peşin bir şefkat ve evlat lezzeti karşılığında emaneten veriliyor. Bir gün Allah bu emanetini daha güzel bir âleme götürmek için, yani cennete koymak için yanına aldığında anne ve baba mahzun olabilir, ama asla isyan edemez ve serzenişte bulunamaz. Zira o çocuk zaten Allah’ın bir emaneti ve ikramı idi. Allah o emaneti bazı hikmetler için anne ve babaya geçici bir süreliğine vermişti, o hikmet tahakkuk edip o süre bitince de geri alır.

Bu ayrılık, ebedî bir firak değildir, kısa dünya hayatı noktasındadır. Anne ve baba evladı ile yine cennette ebedî olarak mes’ud ve bahtiyar bir şekilde yaşayacaklardır. Madem ölümün hakiki yüzü budur, öyle ise ondan korkup feryad-u figan etmek, lüzumsuz ve haksız yere Allah’a isyan etmek mânasızdır ve kula yakışmaz.

Sevimli ve şirin bir çocuk vefat ettirildiği zaman, cennetin bir kuşu oluyor; anne ve babasına dehşetli mahşer meydanında şefaat ediyor. Hal böyle iken mü’min birisi çocuğu vefat ettiği zaman şikâyet ve isyanı icab ettirecek bir tarzda me’yusâne hüzün ve feryad etmemelidir.

(1) bk. Mektubat, On Yedinci Mektup

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Gökyüzü
17.Mektub çok güzel.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...