"Muzır kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihler, Cenab-ı Hakk'ın hayvanatından bir nevi habislerdir ki, Fâtır-ı Hakîm onları dünyanın imareti için halketmiştir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah kâfirleri yaratılışta kâfir olarak yaratmamıştır. Her insan temiz bir insan fıtratı üzere doğar. On beş yaşına kadar ona bir süre verilir. Bu süre zarfından sonra ona seçenekler sunulur ve insan kendi iradesiyle bu seçeneklerden birini tercih eder.

Ya imanı tercih eder Müslüman olur veya inkârı tercih eder kafir olur. Küfrü tercih ettikten sonra, ölünceye kadar küfürde devam edecek diye bir kaide de yoktur. Aklını kullanır tekrar Müslüman olabilir. Allah'a ibdet eder. Bu dönüş ise Müslümanlar için bir örnek olur. İslam davasının doğruluğuna bir delil olur. Müminlerin imanlarını artırır. Bediüzzamanın ifadesiyle, "vahid-i kiyasi"olur. İmanın güzelliği ile küfrün çirkinliğinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Nasıl ki hastalık, sıhhatin anlaşılmasına sebep oluyorsa, öyle de kâfirin varlığı ve bir kısmının sonradan İslama dönüş yapması da Müslümanların imanlarını artırır.

Bir diğer vechini ise yine Üstadımız şu şekilde ifade etmektedir;

"Muzır kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihler, Cenâb-ı Hakk'ın hayvânâtından bir nevi habislerdir ki, Fâtır-ı Hakîm onları dünyanın imârâtı için halk etmiştir." (1)

Bu cümleyi biraz açalım; Allah, müminleri kendine ibadet etsin diye yaratmıştır, ancak müminin dünyevi meşguliyetleri de çoktur. Hayatını devam ettirmek için et'e, süte, yumurtaya, bala, meyveye, sebzeye vs. ihtiyacı vardır. Allah mümin kullarını bu ihtiyaçlarla meşğul etmemek için hayvanları ve ağaçları istihdam ediyor.

Aynen öyle de müminlerin ibadet ve dine hizmetleri için, eve, arabaya, telefona, uçağa kısacası teknokojiye ihtiyacı vardır. İşte Allah, bu ihtiyaçlarla da mümin kullarını meşgul etmiyor. Tıpkı diğer ihtiyaçlarda hayvanatı istihdam ettiği gibi, bu ihtiyaçlar için de hayvanat nevindeki kâfirleri kullanıyor; mümine hizmet ettiriyor. Ayet-i kerimede kafirler için; "onlar, hayvandır, belki hayvandan da aşağıdırlar" tanımı geçmektedir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zühre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
"Tıpkı diğer ihtiyaçlarda hayvanatı istihdam ettiği gibi, bu ihtiyaçlar için de hayvanat nevindeki kâfirleri kullanıyor; mümine hizmet ettiriyor" Çok orjinal bir tespit.Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
alimabi
''Aynen öyle de müminlerin ibadet ve dine hizmetleri için, eve, arabaya, telefona, uçağa kısacası teknokojiye ihtiyacı vardır. İşte Allah, bu ihtiyaçlarla da mümin kullarını meşgul etmiyor. Tıpkı diğer ihtiyaçlarda hayvanatı istihdam ettiği gibi, bu ihtiyaçlar için de hayvanat nevindeki kâfirleri kullanıyor; mümine hizmet ettiriyor.'' ifadesi bazı soruları akla getiriyor 1-Müminler ibadet ve dine hizmet için ihtiyaçları olan teknolojiyi kullanmak için gerekli parayı nasıl elde edecekler 2-Teknolojik yollarla her taraftan kuşatılmış müminler nasıl düne hizmet edecekler 3-Teknolojik yollarla mağlup durumda olan bu günün müminleri,kafirlere nasıl galebe edecekler 4-Günümüzde müminlermi kafirlere hizmet ediyor yoksa kafirler mi müminlere hizmet ediyor
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Müminler bütünü ile dünyayı çalışmayı terk edip tamamen ibadete yönelecek diye bir şey söz konusu değildir. Hatta müminler zengin, çalışkan ve üretken olmak zorundadır ki dinini yüceltmek için gerekli argümanlara sahip olabilsin. Teknoloji ve medeniyet insanlığın ortak ürünüdür. Bu üründe hem Müslümanların hem de diğer inanç guruplarının katkısı vardır. Müminler bunu tek başına yapamayacağı gibi diğer inanç gurupları da bunu tek başına yapamaz. Üstadımızın dünyanın imarı için yaratılmışlar ifadesi bu imece usulüne işaret ediyor. Yoksa indirgemeci bir bakışla mümin ibadet eder kafir üretir diye bir şey söz konusu değildir. Hatta tarihte İslam aleminin bu teknoloji ve medeniyete katkısı diğer inanç guruplarından çok daha fazladır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...