"Veren gafildir; kendi namına verir, zımnî bir minnet eder." ifadesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncüsü: Birinci Söz'de beyan edildiği gibi, Allah namına vermek, Allah namına almak lâzımdır. Halbuki, ekseriya ya veren gafildir; kendi namına verir, zımnî bir minnet eder. Ya alan gafildir; Mün'im-i Hakikîye ait şükrü, senâyı zâhirî esbaba verir, hata eder."(1)

Hediye verenler Allah için değil de kendi nefsi için veriyor ise, zımnen yani üstü kapalı bir şekilde hediye verdiği kimseyi minnet altına almak için veriyor demektir.

"Minnet" karşı tarafı kendine borçlu hissettirmek için başa kakarak gösteriş olsun diye iyilik yapmak anlamına geliyor. Böylelerinden iyilik ve hediye beklemek çok kötü bir şeydir. Böylelerin verdiği hediyeden duyulan lezzet, minnet azabının yanında çok hafif kalır. Bu sebeple haysiyet ve takva sahipleri, böyle netameli ve karışık hediye ve iyiliklerden uzak durur ve durmalıdır.

Ama hediye Allah için verilir ve Allah için alınırsa, bu, güzel ve sünnet olan bir davranıştır. Alan kişi nefsi adına alıyorsa, Allah’a yapılması gereken şükür ve teşekkürü zahiri sebebe yaparak hata eder ve tabasbus illetine (yalakalık hastalığına) kapılır.

(1) bk. Mektubat, İkinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...