31. Söz - İkinci Bölüm

Ehl-i dalâlet ve bilhassa bazı İslam felsefecileri mi’racı neden kabullenemiyorlar? Mi’rac’ın cismanî mi yoksa ruhanî mi olduğunun ihtilafı nedendir? "Öyle ise, biz, Mi’racda istib'âd ile vesveseye düşen bir mü'mini muhatap.." cümlesini izah eder misiniz?

Mi’rac risalesine serlevha edilen ayetlerin, yerleri ve izahları sadedinde bilgi verir misiniz?

“Bu seyahat-i cüz’iyede bir seyr-i umumî, bir urûc-u küllî var ki, ta Sidretü’l-Müntehâya, ta Kab-ı Kavseyne kadar merâtib-i küllîye-i esmâiyede…” Esmâ-i ilâhîyeyinin küllî mertebeleri ne anlama gelmektedir?

"O küçük, cüz'î seyahati hem küllî, hem mahşer-i acaip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor." İzah eder misiniz? Küllî seyahat ne olabilir?

"Mecma-ı enbiya olan Mescid-i Aksâya gönderip, enbiyalarla görüştürüp, bütün enbiyaların usul-ü dinlerine vâris-i mutlak olduğunu gösterdikten sonra tâ Kab-ı Kavseyne kadar mülk ve melekûtunda gezdirdi." İzah eder misiniz?

"Bütün kâinata taallûk eden bir emanet," "Şu kâinatın rengini değiştirecek bir nur," "Saadet-i ebediyenin kapısını açacak bir anahtar" ifadelerini açıklar mısınız?

"Mi’racın sırr-ı lüzumu" ile ilgili giriş cümlesinde geçen ayet hakkında bilgi verir misiniz? Devamında mi’raca velâyet-i Ahmediye nazarıyla bakılıp, velilerin velayetiyle mukayese ediliyor. Peygamberlik makamının da velayeti söz konusu mudur?

"Bir sultanın iki çeşit mükâlemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır..." Bu temsili detaylı olarak ve günümüz insanı için güncelleyerek açıklar mısınız?

"وَ ِللهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى" ifadesi ne anlama gelmektedir, mevzumuzla münasebeti ne olabilir?

Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin Başar
Program Adı: Sorularla Sözler

İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...