"Mi’racın sırr-ı lüzumu" ile ilgili giriş cümlesinde geçen ayet hakkında bilgi verir misiniz? Devamında mi’raca velayet-i Ahmediye nazarıyla bakılıp, velilerin velayetiyle mukayese ediliyor. Peygamberlik makamının da velayeti söz konusu mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Söz konusu ayet-i kerime Kaf suresinin 16. ayetinin son kısmıdır. Ayetin tamamının meali şu şekildedir:

“İnsanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.” (Kaf, 50/16)

Evet, Rabbimiz bize bizden daha yakındır ve bizde daima tasarruf etmektedir. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Bu konuda şöyle bir değerlendirme yapabiliriz:

Allah, mekândan münezzeh olduğundan kuluna yakınlığı, “onu bilmesi, dualarını işitmesi, ilahi sıfatların o kulu ihata etmiş olması” manasınadır. Kulun ondan uzaklığı ise "Onun kemalini idrakten aciz olması, zatının mahiyetini bilememesi" cihetiyledir.

Allah’ın varlığı vacip, kulunki ise mümkindir; mahiyet olarak arada sonsuz bir uzaklık vardır. Bu uzaklığın mesafe ile bir ilgisi yoktur. Mesela, “Cehalet, ilimden çok uzaktır.” dediğimiz zaman da aradaki mahiyet uzaklığını kastederiz, mesafeyi değil.

"... Evet, nihayetsiz acz, zaaf, fakr, ihtiyaç ile yoğrulmuş olan mahiyet-i insaniye nerede? Nihayetsiz kadir, kavi, gani ve müstağni olan Vâcib-ül Vücud'un mahiyeti nerede?" (Sözler, Otuzuncu Söz, Birinci Maksat.)

Üstad Hazretleri mi’racı “velayet-i Ahmediye (a.s.m.)'nin keramet-i kübrası, hem mertebe-i ulyâsı,” olarak tavsif ediyor. Velayet, Peygamber Efendimiz (a.s.m)'in kulluk ciheti, risalet ise tebliğ cephesidir. Onun (asm) kulluk şuurundaki erişilmez mertebesi, Allah’a iman, muhabbet ve havf sahasındaki hayallerin ulaşamayacağı yücelik ve derinlik, ibadetlerden aldığı feyz, duyduğu haz, ahlakındaki o eşsiz güzellikler hep velayet cihetinin meyveleridir. Mi’rac, o zatın bütün velayetlerin üstündeki o büyük velayet makamının büyük bir kerametidir. Mi’rac dönüşü getirdiği ilahi haberler ise risalet cihetiyledir. Onun için, "Mi’racın batını velayettir, halktan Hakk’a gitmiş. Zahir-i mi’rac risalettir, Hak’tan halka geliyor..." (bk. age., Otuz Birinci Söz, Birinci Esas.) buyrulmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...