"Vücud-u İslamiyeyi tahrip ve boynundaki şer’î zincirini çıkarmaya vesiledir." Şer'i zinciri çıkarmak ne demektir? Bunlara dinden çıktı denilir mi, hak mezhep dışındakilerin durumu nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İman kalbe ait bir hususiyettir. Bir mümin inkâr etmedikçe, imandan çıkmaz, kâfir olmaz; ancak günahkâr olur, fasık olur, bid’a ehli olur. Ancak, Allah korusun, iman ve İslamiyet’in esaslarından birini inkâr ederse, dinden çıkar.

Mevzumuzla aakalı üç hadis-i şerif meali şöyledir:

“Allah ümmetimi dalalette birleştirmez (dalalette birleşmelerine izin vermez). Allah’ın (yardım) eli cemaatin üzerindedir. Cemaatten ayrılan ateşe ayrılmış olur.”(1)

“Cemaatten bir karış kadar ayrılan kimse, İslam’ın boyunduruğunu boynundan çıkarmış olur.”(2)

“Ümmetim yetmiş iki fırkaya ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir.” dedi. Bunların kimler olduğu sualine karşılık ise, “Bunlar cemaatte olanlardır.”(3)

İslam’ı bahçe ve koruluğu olan bir binaya benzetecek olursak, bu binanın merkezi iman, duvar ve çatısı ibadet, bahçe ve koruluğu ise Ehl-i sünnetin çizgisidir. Bir kimse bu binayı muhafaza etmek istiyorsa, muhafazaya bahçe ve koruluktan başlamalıdır. Zira mümin bahçe ve koruluk hükmünde olan Ehl-i sünnet çizgisini terk ederse, iman ve ibadetine de zarar vermesi kuvvetle muhtemeldir.

İşte Üstad Hazretleri şu ifadeleri ile bu inceliğe işaret ediyor:

“Yoksa, zaruriyatı terk eden ve hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye tercih eden ve felsefe-i maddiye ile âlûde olanlardan olan o meylü't-tevsi’ ve irade-i içtihad, vücud-u İslamiyeyi tahrip ve boynundaki şer'î zincirini çıkarmaya vesiledir.”(4)

İçtihat, içten dışa doğru fıtrî bir meyil ile yapılmalıdır. Dıştan içe zorlama ile yapılırsa, bu şeriatın çizgilerine zıttır.

İçtihat, "İbadetleri nasıl terk ederim?" arayışı ile değil, "İbadetlerimi nasıl kemale erdiririm?" endişesi ve mantığı ile yapılmalıdır.

Demek ki, buradaki “Şer’î zinciri çıkarmak” ifadesi muhtemel iki mânâya gelir:

Birincisi, farzları veya haramları inkâr etmek mânâsında olursa, küfür olur.

İkincisi, Ehl-i sünnetin çizgisini aşmak mânâsında olursa, bid'at ehli olur.

Dipnotlar:

1) bk. Tirmizî, Fiten, 7.
2) bk. Tirmizî, Emsal, 3.
3) bk. Ahmed b. Hanbel, 3/145; Zevaid, 6/226.
4) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Gökyüzü
Cok güzel izah edilmis. Allah razi olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...