"Vücud-u İslâmiyeyi tahrip ve boynundaki şer’î zincirini çıkarmaya vesiledir." Şer'i zinciri çıkarmak ne demektir? Bunlara dinden çıktı denilir mi, hak mezhep dışındakilerin durumu nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İman kalbe ait bir özelliktir, bir mümin inkar etmedikçe, imandan çıkmaz, kafir olmaz; ancak günahkar olur, fasık olur, bida ehli olur. Ancak, Allah korusun, iman ve islamiyetin esaslarından birini inkar ederse, dinden çıkar.

Konuyla ilgili iki hadis meali şöyledir:

“Allah ümmetimi dalalette birleştirmez (dalalette birleşmelerine izin vermez). Allah’ın (yardım)eli cemaatin üzerindedir. Cemaatten ayrılan ateşe ayrılmış olur.”(1)

“Cemaatten bir karış kadar ayrılan kimse, İslam’ın boyunduruğunu boynundan çıkarmış olur.”(2)

“Ümmetim yetmiş iki fırkaya ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir.” dedi. Bunların kimler olduğu sorusuna karşılık ise, “Bunlar cemaatte olanlardır.”(3)

İslam’ı bahçe ve koruluğu olan bir binaya benzetecek olursak, bu binanın merkezi iman, duvar ve çatısı ibadet, bahçe ve koruluğu ise Ehl-i sünnetin çizgisidir. Bir kimse bu binayı muhafaza etmek istiyor ise, muhafazaya bahçe ve koruluktan başlamalıdır. Zira mümin bahçe ve koruluk hükmünde olan Ehl-i sünnet çizgisini terk ederse iman ve ibadetine de zarar vermesi kuvvetle muhtemeldir.

İşte Üstad Hazretleri şu ifadeleri ile bu inceliğe işaret ediyor:

“Yoksa, zaruriyâtı terk eden ve hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye tercih eden ve felsefe-i maddiye ile âlûde olanlardan olan o meylü't-tevsi ve irade-i içtihad, vücud-u İslâmiyeyi tahrip ve boynundaki şer'î zincirini çıkarmaya vesiledir.”(4)

İçtihat içten dışa doğru tabii bir meyil ile yapılmalıdır. Dıştan içe zorlama bir usul ile yapılırsa, bu şeriatın çizgilerine zıttır.

İçtihat, "İbadetleri nasıl terk ederim?" arayışı ile değil, "İbadetlerimi nasıl kemale erdiririm?" kaygısı ile yapılmalıdır.

Demek ki, buradaki “Şer’i zinciri çıkarmak” ifadesi muhtemel iki manaya gelir:

Birincisi, farzları veya haramları inkar etmek anlamında olursa küfür manasına gelir.

İkincisi, Ehl-i sünnetin çizgisini aşmak anlamında olursa, bid'at ehli olur, anlamına gelir.

Dipnotlar:

(1) bk. Tirmizî, Fiten, 7.
(2) bk. Tirmizî, Emsal, 3.
(3) bk. Ahmed b. Hanbel, 3/145; Zevaid, 6/226.
(4) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Gökyüzü
Cok güzel izah edilmis. Allah razi olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...