Genellikle “mahkeme-i kübra” tabiri çok kullanılıyor. Acaba haşirden evvel mahlukatın tabi tutulduğu “mahkeme-i suğra” var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu tâbir iki türlü anlaşılabilir: Birincisi; bu dünyadaki mahkemeler “mahkeme-i suğra” kabul edilmiş ve mahşerde, o büyük hesap gününde, sonu ebedî cennet yahut ebedî cehennem olan o büyük mahkeme ise “mahkeme-i kübra” olarak isimlendirilmiştir.

Diğer mana ise; insan, kabir âleminde sorguya çekilecek ve o âlem kendisi için, hadis-i şerifte haber verildiği gibi, “ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukur”(1) olacaktır. Bu ilk sorgu da bir nevi mahkemedir ve “mahkeme-i suğra” olarak düşünülebilir.

(1) bk. Tirmizî, Kıyamet, 26; el-Akidetu’t-Tahaviye,1/169; Ahmed b. Hanbel, el-Akide, s.64-76; el-lalekâî, İtikadu ehli’s-sünne, 1/156, 158, 166-Şamile.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...