"Mevt, idam değil; tebdil-i mekândır. Kabir ise, zulümatlı bir kuyu ağzı değil; nuraniyetli âlemlerin kapısıdır." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tebdil-i mekân" ifadesi, ölümün yokluğa gitmek olmayıp, sadece yer değiştirme olduğu dersini verir. Yani, bir insan bir şehirden diğerine göçtüğünde artık birinci şehirde onun varlığından söz edilmez, ama ikinci şehirde varlığını devam ettirir. Ölüm de bu dünyadan ayrılmaktır, ama yok olmak değildir.

Ruhun bedenden ayrılmasıyla insan, dünyadaki bütün eşya ile alakasını kesmiş olur. Artık ne güneş ona yol gösterir, ne yerküre onu sırtında gezdirir, ne de hava onun ciğerlerini temizler. Ancak, bunların hiçbirine muhtaç olmayan ruh, bu âlemden göçtükten sonra da hayatını "kabir âlemi" denilen yeni bir âlemde sürdürür.

Kabir âlemine "âlem-i berzah" da denilmektedir. Yani, bu yeni âlem dünya ile ahiret arasında bir köprü âlemdir. Peygamber Efendimiz (asm.) bu âlemin "ehl-i iman için cennet bahçelerinden bir bahçe"(1) olduğunu müjdelemektedir.

Kabir âlemi dünyadan daha güzeldir, daha nuranîdir. Başta yüz yirmi dört bin peygamber olmak üzere bütün nuranî zatlar o âlemde bulunmaktadırlar.

Uykuyu, hislerin bu âlemden çekilmesi şeklinde tarif ederler. Yani, insan uykuya geçtiğinde artık yanında konuşsanız da bir şey işitmez. Gözleri kapalı olduğundan bu dünyanın hiçbir şeyini görmez. Ama aynı adam rüyasında ayrı bir âlemle temas kurar. Orada konuşur, işitir, yer, içer, anlatır, anlar. Bütün bunlar ruhun fonksiyonlarının uykuda devam ettiğini, bedene muhtaç olmaksızın nice işler gördüğünü ortaya koymaktadır.

Üstad Hazretleri göz için "bir hassedir ki ruh bu âlemi o pencere ile seyreder." buyurur. Bu cümlede geçen "bu âlem" kaydı çok önemlidir. Demek ki, ruh başka âlemleri göz penceresi olmaksızın da seyredebilmektedir; rüya bunun en açık delilidir. İşte aynı ruh, bedenle bütün alakasını kestiğinde başka âlemlerde seyerana başlar.

Bu sözün ileri kısımlarında ölüm hakkında şöyle bir ifade geçer:

"…ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını gösterir."(2)

Dipnotlar:

1) bk. Tirmizî, Kıyamet, 26.

2) bk. Sözler, On Yedinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...